Vedenie spoločnosti vždy zodpovedne pristupovalo k otázke starostlivosti o zamestnancov a zostane to tak aj do budúcnosti

 

V novom závode sme si všimli čulý stavebný ruch. O podrobnejšie informácie sme požiadali člena Predstavenstva a technického riaditeľa ŽP a.s. Ing. Milana Srnku, PhD.

– Vedenie našej spoločnosti na základe schváleného dlhodobého plánu ozdravných opatrení ešte na konci minulého roku rozhodlo o zaradení opravy šatní v novom závode v rámci plánu generálnych a bežných opráv na rok 2019. Konkrétne ide o opravu štyroch šatní nachádzajúcich sa v suteréne a prízemí sociálnej budovy prevádzkárne ťaháreň rúr (šatne Vt2) a troch šatní nachádzajúcich sa v suteréne a prízemí budovy odbytu (šatne Vt1).
Šatne budú postupne opravované tak, aby bola zabezpečená neprerušená funkčnosť a chod prevádzkarni a časti šatní. Žiadam preto zamestnancov, ktorí budú nútení sa častejšie sťahovať o trpezlivosť a toleranciu počas opravy.

Aký bude rozsah opravy?
– V rámci opravy dôjde k obnove izolačných vrstiev v sprchách a WC, výmeny sanity, nášľapných vrstiev (t.j. obkladačiek, dlažby, zriaďovacích predmetov, spŕch, umývadiel, WC a podobne).
Novým dizajnom sprchových kútov a dispozičnou zmenou dôjde k navýšeniu počtu sprchovacích miest. Podobne ako v iných rekonštruovaných budovách bude spotreba teplej úžitkovej vody regulovaná zmiešavacím anti-vandal systémom. Zároveň sa opraví aj kanalizácia, až po hlavnú vetvu. Nevyhnutnosťou je aj oprava odvetrávania a finálne hygienické maľovanie.

 

Oprava šatní v novom závode Železiarní Podbrezová
Oprava šatní objektívom A. Nociarovej

 

Koľko šatní bude ešte potrebné v budúcnosti opraviť?
– V prvom rade musím povedať, že za stav šatní zodpovedá v prevažnej miere aj osobná starostlivosť jednotlivcov a tým pádom je to aj ich vizitka. Často sa stretávame s krádežami alebo poškodzovaním ventilov, batérií, sprchových hlavíc, vešiakov a interiéru. Oprava šatní je finančne náročná, a preto by sme sa mali o vybudované hodnoty lepšie starať a uchovať ich aj pre ďalších zamestnancov. Doma sa určite tak nezodpovedne nestaráme o vybudovaný majetok a udržujeme ho po sebe v čistote a poriadku. Na vojenčine nás učili: „poriadok sa nerobí, ale udržiava“. Zoberme si túto poučku k srdcu. Veď šatne nám budú slúžiť len toľko rokov, ako sa o ne budeme starať.

 

Oprava šatní je finančne náročná, a preto by sme sa mali o vybudované hodnoty lepšie starať a uchovať ich aj pre ďalších zamestnancov.

Vrátim sa však ešte do minulosti. V priebehu niekoľkých rokov bolo zrekonštruovaných a opravených viacero budov, vrátane šatní. Napríklad sociálna budova oceliarne, sociálna budova starých EOP, sociálna budova valcovne rúr, budova dopravy. Pri budovaní galvanickej linky boli opravené aj šatne nachádzajúce sa v rámci budovy a rovnako aj v rámci budovania nového automatizovaného skladu v hale zvarovne boli opravené aj šatne.
Keď zhrniem len uvedené akcie, tak náklady na to vynaložené sa pohybujú cez 3 mil. eur. Po dokončení, v súčasnosti opravovaných, šatní bude prevažná väčšina už opravená alebo zrekonštruovaná.
Okrem toho sú postupne opravované a budované pre zamestnancov oddychové kútiky a podružné sociálne zariadenia umiestnené priamo v prevádzkach. V rámci starostlivosti a stabilizácie zamestnancov v poslednom období naša spoločnosť zrekonštruovala viacero budov za účelom poskytovania nájomných bytov alebo ubytovania. Náklady sa blížia k sume 3 mil. eur.
Vedenie spoločnosti vždy zodpovedne pristupovalo k otázke starostlivosti o zamestnancov a do budúcnosti to aj tak zostane.