Predstavujeme vám

„Vystriedal som viacero pracovných pozícií a musím povedať, že v každej som sa toho veľa naučil“

 

Dňa 1. januára bol do funkcie vedúceho odboru predaja a marketingu menovaný Ing. Peter Kühnel, ktorého sme požiadali o rozhovor:

Pred vyše tridsiatimi piatimi rokmi ste prvýkrát nastúpili do podbrezovských železiarní. Ako na toto obdobie spomínate?
– Keď som nastúpil do železiarní, začal som pracovať v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr ako technológ. Táto práca bola pre mňa „dobrou školou“ a pomohla mi aj pri ďalšom pôsobení v obchodnom úseku.

Bola práca v železiarňach vašou prvou prácou?
– Nie nebola. Predtým som pracoval v Hutných stavbách Košice ako referent-kalkulant. Keďže ale pochádzam z tohto regiónu, práca v železiarňach bola pre mňa zaujímavejšia a navyše zodpovedala mojej špecializácií, ktorú som na vysokej škole študoval. Konkrétne to bol odbor tvarovania kovov na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, dnešnej Technickej univerzity.

Akými postmi ste za tie roky prešli?
– Za ten čas, čo pracujem v železiarňach, som vystriedal viacero pracovných pozícií a musím povedať, že v každej som sa toho veľa naučil. Ako som spomínal, začínal som ako technológ valcovne rúr, neskôr som prešiel do obchodného úseku, konkrétne na odbyt, kde som pracoval ako odborný referent. Po približne troch rokoch som sa stal vedúcim odboru exportu. Mojou hlavnou pracovnou náplňou bolo budovanie obchodných kontaktov so zákazníkmi z teritória priameho vývozu a zvyšovanie objemu predaja na toto teritórium.
V tom čase vznikali nové dcérske obchodné spoločnosti ako napríklad Pipex, Slovrur a ŽP Trade, a to si vyžadovalo vytvorenie referátov servisných činností a taktiež aj vytvorenie referátov pokrývajúcich marketingové činnosti.
Neskôr, v roku 2003, som sa stal vedúcim odboru predaja a marketingu, neskôr vedúcim oddelenia priameho predaja, kde som pôsobil takmer desať rokov a od januára som znovu vo funkcii vedúceho odboru predaja a marketingu.

Prečo ste sa rozhodli práve pre cestu obchodníka?
– Spočiatku som začal pracovať v technickej funkcii, no pozitívny vzťah som mal aj k cudzím jazykom. Keďže som mal spravenú štátnu skúšku z nemeckého jazyka, pomáhal som aj s prekladmi odborných textov, prípadne som tlmočil pri technických jednaniach.
V tom období nastalo preorientovanie obchodnej politiky zo štátov bývalého socialistického bloku. Obchodu sa „otvárali dvere“ aj smerom na západ. Nanovo boli tvorené obchodné vzťahy aj so zákazníkmi zo štátov, kde sme predtým buď vôbec neobchodovali alebo len prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu.
Vzhľadom na moje jazykové schopnosti som bol oslovený vedením obchodu s ponukou na prácu, ktorú som akceptoval.

Prezradíte nám niečo aj zo svojho súkromia, ako využívate voľné chvíle?
– Primerane veku sa snažím športovať. V zime chodím rád bežkovať, v lete je to bicykel, turistika a v posledných rokoch sa k týmto športovým aktivitám pridal aj golf. Nepohrdnem ani dobrou knižkou, najradšej mám literatúru so zameraním na históriu a taktiež mám v obľube aj niektorých autorov detektívok.