Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

V roku 2010 sa konal 39. ročník Festivalu dychových hudieb vo Valaskej. Začal 5. júna zvolávacím pochodom ulicami obce a pokračoval na námestí, kde sa divákom ako prvé predstavili malé dychové orchestre – Mostárenka z Brezna, Cementón z Banskej Bystrice a Detský orchester pri Základnej umeleckej škole Brezno. Po nich nastúpili s razanciou tie väčšie – Dychová hudba z Valaskej,  Dychová hudba mesta Brezna a nechýbal ani tradičný účastník tohto podujatia –  Dychová hudba Železiarní Podbrezová.

Hosťom festivalu bol český Mládežnícky dychový orchester ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, doprevádzaný mažoretkami. Hudobný program ukončili zúčastnené orchestre spoločným koncertom. Jednou z troch spoločne odohraných skladieb bola upravená pieseň „Slovenské mamičky“. K spevákom sa pridali aj diváci a v závere festivalu sa Valaskou niesli prekrásne tóny tejto slovenskej ľudovej piesne.

V nasledujúcom mesiaci sa11. júla Dychová hudba Železiarní Podbrezová zúčastnila 20. ročníka festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka, spojeného s 30. výročím vzniku Dychovej hudby Oravanka. V roku 2010 vystupovala naša dychovka aj v Banskej Bystrici, kde sa 25. septembra v priestoroch Pamätníka SNP konala „Celonárodná výstava včelárstva“. Kultúrnou vložkou prezentácie bola na pozvanie Slovenského zväzu včelárov práve Dychová hudba Železiarní Podbrezová. Dirigent hudby, Jozef Kráľ, pri tejto príležitosti zostavil hodinový program zo skladieb všestranného žánru, domácich aj zahraničných autorov.

V závere roka sa v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej konal tradičný Vianočný koncert. Ako spoluúčinkujúci sa po prvýkrát predstavil Spevácky zbor Hron z Banskej Bystrice. Známi a priaznivci dychovej hudby vytvorili v hľadisku rodinnú, priateľskú atmosféru. V prvej časti koncertu vystúpila dychová hudba vedená kapelníkom Jozefom Kráľom. Dobre nacvičený repertoár skrášlila skladba „Ružičky“ v úprave M.S. Trnavského, ktorú bravúrne zaspievala bývalá členka orchestra A. Bundová.

V druhej časti koncertu vystúpil tridsaťčlenný zmiešaný zbor Hron z Banskej Bystrice. Vynikajúca dramaturgia, ktorá niesla rukopis dirigenta Jozefa Kráľa, zaradila na záver vystúpenia spoločný prednes populárnych skladieb zboru so sprievodom dychového orchestra. Takmer všetci v hľadisku počuli takto upravené a interpretované skladby prvýkrát. Záver koncertu tvorili vianočné koledy, ktoré umocnili pekný pocit z vydareného kultúrneho podujatia.

Otázka č. 18: Kto viedol orchester Dychovej hudby Železiarní Podbrezová v roku 2010?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebujeme v každom čísle.