Nepríjemný „pozdrav“ zo zahraničia

 

Dovolenkové obdobie prešlo ako voda a mnohí už aj zabudli, že na dovolenke boli. Okrem fotiek a suvenírov vám ju môže pripomenúť aj nepríjemný „pozdrav“ zo zahraničia.

Dovolenka autom má veľa výhod. Nemusíte rozmýšľať, ako sa zbaliť do jedného kufra a či náhodou na letisku nebudete nad váhový limit a v dovolenkovej destinácií ušetríte minimálne na výpožičnom za auto. Ako sa ale hovorí, každá strana má dve mince a hoci sa zdá, že dovolenka autom vyjde lacnejšie, opak môže byť pravdou.

Hranice sú síce „otvorené“, čakáme na nich podstatne menej ako kedysi, no každý členský štát má svoje pravidlá. Pokuty za dopravné priestupky sú taktiež rozdielne, častokrát oveľa prísnejšie a vyššie, na aké sme zvyknutí na Slovensku.

 

Ukážka pokuty z Talianska, kde vodiča informujú o konkrétne prekročenej rýchlosti
Ukážka pokuty z Talianska, kde vodiča informujú o konkrétne prekročenej rýchlosti

 

Papier, ktorému nerozumiete

Pokutu môžete dostať z ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, no najčastejšie je to Maďarsko, Rakúsko a Taliansko. Možno sa pýtate, odkiaľ má členský štát Európskej únie vašu adresu a meno. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z októbra 2011 hovorí o zjednodušení cezhraničnej výmeny informácií o deliktoch na úsek bezpečnosti cestnej premávky. Členské štáty si tak môžu vymieňať informácie a údaje o registráciách vozidiel v súvislosti s dopravnými priestupkami, medzi ktoré patria: prekročenie rýchlosti, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a návykovej látky, nepoužitie bezpečnostného pásu, nezastavenie na červenú signalizáciu na semafore, v prípade motorky nepoužitie prilby, telefonovanie za volantom alebo vykonávanie inej činnosti pri vedení vozidla a nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu.

Takáto pokuta vám môže prísť v jazyku členského štátu, poprípade aj v anglickom jazyku. Prečo je to tak? Spomínaná smernica upravuje len odporúčanie členským štátom, aby pokutu poslali v jazyku v ktorom sú vyhotovené doklady o evidencii, aby daná osoba jednoznačne porozumela informáciám. Keďže je ale Európskou komisiou potvrdené, že angličtina je úradným jazykom EÚ, pokutu v rodnej reči budete čakať márne.

 

Na opačnej strane pokuty nájdete prístupové údaje, kde na internete nájdete vaše vozidlo s jasne viditeľnou ŠPZ a nameranou rýchlosťou. Obsahuje poučenie, že v prípade zaplatenia do piatich dní obdržíte zľavu vo výške 30 percent, a naopak, ak nezaplatíte do šesťdesiatich dní, k pokute sa vám prirátajú aj „úroky“
Opačná strana pokuty

 

Aj po roku

Hoci má mať pokuta „výchovný charakter“ a vodič si má uvedomiť, že urobil priestupok, „pozdrav“ vám môže prísť aj takmer rok od priestupku. Pozor si treba dávať aj na požičanie auta. Ak chodíte častejšie povedzme do Rakúska, ale auto ste požičali aj známemu, radšej si zapíšte tento dátum. Po roku nebudete vedieť, kedy presne ste auto požičali a pokuta príde na vaše meno, pretože ste majiteľom auta.

Pokutu si dobre prezrite, mala by obsahovať aj fotodokumentáciu. Ak nie je prílohou v liste, mali byť v ňom byť prístupové heslá a fotky si pozriete na uvedenej stránke na internete. Ak nemajú fotku, nemajú proti vám žiadny dôkaz a pokutu zaplatiť nemusíte. Ak však dokumentácia existuje, pokutu by ste mali zaplatiť. V niektorých prípadoch, keď nezaplatíte, pokuta sa znásobí alebo vám pri najbližšej ceste do danej krajiny polícia zaistí auto. Niektoré členské štáty na svojich dlžníkov myslia veľmi dlho. „Dobrou správou“ je, že ak zaplatíte pokutu do piatich dní od doručenia, máte zľavu do výšky až 30 – 35 percent. Ak sa priestupku dopustíte viackrát, hrozí vám zákaz vstupu do danej krajiny. Ak tento zákaz porušíte, dopúšťate sa marenia úradného rozhodnutia a hrozí vám väzobné stíhanie.

Viac o tejto problematike sme zisťovali u mjr. Ing. Denisy Baloghovej, hovorkyni Prezídia PZ:

Čo má robiť vodič, ktorý dostal pokutu od zahraničnej polície?

– Vo vzťahu k inému štátu je každý povinný dodržiavať také právne predpisy a povinnosti, ktorých plnenie a dodržiavanie daný štát vyžaduje na svojom území. Každý štát si pravidlá cestnej premávky legislatívne upravuje individuálne a následne požaduje ich plnenie na svojom území od každého, kto sa nachádza na jeho území a je účastníkom cestnej premávky bez ohľadu na to, či tieto pravidlá pozná alebo nie. Obdobné je to aj pri riešení priestupkov v zahraničí. Je vecou každého štátu, aké sankcie ukladá za porušenie príslušných zákonov a akým spôsobom si ich vymáha.

Slovenská republika ani Policajný zbor nemá právomoc zasahovať do vnútorných záležitostí iného štátu a spôsobu sankcionovania porušení zákonov. Spolupráca policajných zložiek je upravená aproximáciou rozhodnutí a smerníc Európskej únie do vnútroštátneho práva jednotlivých štátov. Policajný zbor nezhromažďuje a ani neeviduje v súčasnosti informácie o zasielaní pokút orgánmi iných štátov, nakoľko je to vnútorná záležitosť jednotlivých štátov. Policajný zbor nie je oprávnený dávať odporúčania, či majú alebo nemajú občania platiť sankcie uložené iným štátom za spáchané priestupky.

Ak však zahraničná korešpondencia obsahuje poučenie alebo inštrukcie, odporúčame konať podľa uvedeného a v tomto zmysle komunikovať so zahraničnými orgánmi, prípadne vyhľadať právnu pomoc. V prípade, ak má niekto podozrenie z protiprávneho konania, môže sa samozrejme obrátiť aj na políciu.

Akých priestupkov sa najviac dopúšťajú vodiči? Je rozdiel medzi slovenskými a zahraničnými?

– Vodiči na slovenských cestách najčastejšie prekračujú stanovené rýchlosti, porušujú zákaz používania mobilného telefónu počas jazdy a tiež porušujú svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, teda povinnosti vodičov. Štatistiku zahraničných vodičov samostatne neevidujeme.

Čo by ste vodičom odporučili?

– Vodičom motorových, ale aj nemotorových vozidiel, cestujúcim do iného štátu,  možno odporúčať, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s pravidlami cestnej premávky platnými v danom štáte a spôsobom sankcionovania v danom štáte  aspoň v takom rozsahu, ktorý sa ich týka.