Stredné opravy technologických zariadení pokračujú

Hydrocentrála Dubová a malá vodná elektráreň Predajná

 

HC Dubová – TG1 - opravy
HC Dubová – TG1

Stredné opravy technologického zariadenia vo vodných elektrárňach sú spravidla naplánované na koniec leta a začiatok jesenných mesiacov. V tomto období klesá množstvo vody v Hrone a v ostatných vodných tokoch. Následne sa to prejaví na poklese vo výrobe elektrickej energie vo vodných elektrárňach. V hydrocentrále Dubová a malej vodnej elektrárni Predajná bola stredná oprava vykonaná v dňoch 3. – 7. septembra.

Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu rozvádzacích lopatiek, chladiča oleja, výmenu uhlíkovej upchávky a kontrolu vodiaceho ložiska turbíny.

Na elektrickom zariadení bola oprava zameraná na kontrolu, vyčistenie a opravu izolácie vinutia generátorov, revíziu 22,6 a 0,4 kilovoltovej rozvodne, kde bol vyčistený zbernicový systém a izolátory od prachu.

 

HC Dubová – výmena upchávky TG2
HC Dubová – výmena upchávky TG2

Skontrolované a dotiahnuté boli aj prúdové spoje a taktiež bola vykonaná revízia výkonových vypínačov a vonkajších transformátorov.

Vtokové zariadenie hať Lopej, prítokový kanál od hornej hate, usadzovacia nádrž v Lopeji a MVE Predajná boli vyčistené a vybagrované od nánosu piesku.

Na privádzači Lopej – hydrocentrála Dubová boli od nánosu piesku vyčistené tri kusy odpieskovákov.

Opravené a následne zabetónované boli aj poškodené betónové časti brehu umelého privádzača v Lopeji, ktorý slúži ako prítok vody z hornej do dolnej hate.

Počas strednej opravy boli skontrolované a opravené čistiace stroje v Lopeji, Dubovej a malej vodnej elektrárni Predajná.

 

Hať Lopej, usadzovací bazén – odstraňovanie nánosu piesku
Hať Lopej, usadzovací bazén – odstraňovanie nánosu piesku