Prváci odborov informatika a STEAM dostali nové notebooky

 

Prváci SG ŽP profilácie informatika a STEAM s novými notebookmi. Foto: A. Nociarová
Prváci SG ŽP profilácie informatika a STEAM s novými notebookmi. Foto: A. Nociarová

 

V stredu, 12. septembra, boli žiakom prvého ročníka Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová (SG ŽP), ktorí študujú profilácie informatika a STEAM, odovzdané nové notebooky.

Slávnostné odovzdávanie notebookov, ktoré žiakom každoročne poskytuje Nadácia Železiarní Podbrezová, sa uskutočnilo už po jedenástykrát. Nové prenosné počítače prvákom odovzdávali personálna riaditeľka a členka Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Mária Niklová, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Ing. Ján Banas a generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti ŽP Informatika Ing. Ján Gaboň. Notebooky by mali zjednodušiť žiakom štúdium, uľahčiť komunikáciu s pedagógmi a pomôcť pri spoznávaní sveta výpočtovej techniky.

Prvákov sme sa opýtali, prečo sa rozhodli pre štúdium svojho odboru na SG ŽP a ako využijú nové notebooky:

Matej Hubert, STEAM

– Vybral som si tento odbor, lebo v budúcnosti by som chcel študovať medicínu a myslím, že je to dobrá voľba. Určite som dostal lepší notebook, ako mám doma. Pravdepodobne ho budem využívať na domáce úlohy alebo prezentácie do školy.

 

Martin Bizub, informatika

– Informatika bude v budúcnosti stále viac potrebná a aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre jej štúdium. Chcel by som potom v štúdiu tohto odboru pokračovať aj na vysokej škole, ale to je ešte ďaleko. Notebook budem využívať na školské účely.

 

Matej Macko, informatika

– Zdalo sa mi to zaujímavé a je to teraz moderné v tejto dobe. A v súčasnosti chýbajú informatici na Slovensku, tak vidím aj dobrú šancu na uplatnenie sa v odbore po škole. Predtým som sa informatike až tak nevenoval, ale prišiel som sem preto, aby som sa to naučil. Notebook budem využívať skôr na školské účely.

 

Kristína Oceľová, STEAM

– Pre tento odbor som sa rozhodla kvôli tomu, že ma zaujímajú predmety ako fyzika, biológia alebo geografia. Notebook pri štúdiu určite využijem, budem si na ňom vyhľadávať zaujímavé veci. Teším sa na predmet experimentálna prírodoveda, ktorý budeme mať trikrát do týždňa.

 

Nikola Mikovínyová, informatika

– Zaujímala som sa o informatiku už aj predtým, ale skôr som bola zameraná na mobily ako na počítače. Chcela by som potom pokračovať v štúdiu aj na vysokej škole. Notebook využijem na školské účely, budem si predovšetkým vyhľadávať veci do školy, ktoré budem potrebovať.