Pre zamestnancov, darcov krvi

 

Zamestnancom, ktorým bola v roku 2017 za darcovstvo krvi udelená plaketa profesora MUDr. J. Janského alebo medaila profesora MUDr. J. Kňazovického, Železiarne Podbrezová, a.s. poskytnú bezplatný rekreačný pobyt v hoteli STUPKA, aj rodinným príslušníkom, a je možný v termínoch od 29. júna do 1. júla, od 13. do 15. júla a od 10. do 12. augusta. Bližšie informácie poskytuje J. Kochanová, tel. číslo 5901. Informovať sa môžete aj osobne v starom závode v odbore bezpečnosti a životného prostredia v budove energetiky, prvé poschodie, číslo dverí 118.