Elektrotechnici z „Murgašky“ praxujú v Železiarňach Podbrezová

„Možno si takto budujeme aj pracovné vzťahy s potenciálnymi zamestnancami“

 

JUDr. Radim Kochan, PhD., vedúceho personálneho odboruŽeleziarne Podbrezová a.s. podpísali 31. januára 2018 so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej  Bystrici zmluvu o poskytovaní praktickej prípravy. O bližšie informácie sme požiadali JUDr. Radima Kochana, PhD., vedúceho personálneho odboru:

– Predmetom uvedenej zmluvy je umožnenie praktickej prípravy žiakov tejto školy priamo na pracoviskách Železiarní Podbrezová. Na jednej strane takýto proces spolupráce umožní mladým osvojiť si praktické zručnosti a získať poznatky priamo z pracovného prostredia, na druhej strane, keďže už dlhšiu dobu pociťujeme nedostatok kvalifikovaných elektrikárov a elektrotechnikov. Je to spôsob, ako získať mladých odborníkov z tejto oblasti. Ak budú mať záujem, umožníme im aj letnú brigádu a nevylučujeme možnosť poskytnutia štipendia na vysokoškolské štúdium. Možno si takto budujeme aj pracovné vzťahy s potenciálnymi zamestnancami. Túto školu sme si vybrali preto, že absolventi SPŠ J. Murgaša majú veľmi dobré renomé a my budeme radi, ak niekoľkých presvedčíme, aby zostali u nás pracovať.

Tretiakov elektrotechnikov Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sme sa opýtali, čo ich najviac zaujalo na exkurzii v Železiarňach Podbrezová a či by si vedeli predstaviť, že by sa potenciálne mohli stať raz zamestnancami tejto firmy:

 

Ivan CHLEBNIČANIvan CHLEBNIČAN, Stožok

-Exkurzia ma celkom baví, dozvedeli sme sa tu dosť zaujímavých vecí o výrobe železa a histórii tohto podniku. Bolo toho viac, čo ma zaujalo. Po škole by som chcel ísť najprv získať trochu skúseností do zahraničia, ale určite je aj tento podnik na veľmi dobrej úrovni.

 

 

 

Jakub FRANKAJakub FRANKA, Zvolen

-Zatiaľ sa mi na exkurzii páči, najviac ma zaujala veľká pec v oceliarni, som rád, že sme mali možnosť naživo vidieť ako funguje výroba v hutníckom podniku. Viem si predstaviť, že by som tu niekedy aj pracoval, mám blízko k elektrotechnike a najmä k slaboprúdovým veciam.

 

 

 

Radoslav ŽILKARadoslav ŽILKA, Divín

-Mne sa tu veľmi páči, som rád, že som mohol vidieť ako to funguje v takom veľkom podniku, to ma vlastne zaujalo najviac. Po škole plánujem ísť skôr na vysokú školu, uvažujem nad odbormi priemyselná informatika alebo programovanie. Nevylučujem, že by som potom raz nastúpil do práce aj v tejto fabrike.

 

 

Prvých pätnásť tretiakov elektrotechnikov SPŠ J. Murgaša, ktorí začali s praxou v Železiarňach Podbrezová, prvýkrát navštívilo našu spoločnosť 14. februára 2018. Absolvovali lekársku prehliadku, navštívili oceliareň a oboznámili sa s bohatou históriou našej firmy prehliadkou Hutníckeho múzea ŽP. Praxujú každú druhú stredu od 9.30 do 14.30 hod. a zaradení sú do centrálnej údržby a do energetiky. F: A. Nociarová
Prvých pätnásť tretiakov elektrotechnikov SPŠ J. Murgaša, ktorí začali s praxou v Železiarňach Podbrezová, prvýkrát navštívilo našu spoločnosť 14. februára 2018. Absolvovali lekársku prehliadku, navštívili oceliareň a oboznámili sa s bohatou históriou našej firmy prehliadkou Hutníckeho múzea ŽP. Praxujú každú druhú stredu od 9.30 do 14.30 hod. a zaradení sú do centrálnej údržby a do energetiky. F: A. Nociarová