Do rodiny sporiteľov pribudlo viac ako 9 a pol tisíc nových sporiteľov

STABILITA vstúpila do tretieho desaťročia

 

Logo DDS StabilitaNa sklonku minulého roka uplynulo dvadsať rokov od založenia druhej najstaršej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na Slovensku. Železiarne Podbrezová boli nielen pri vzniku spoločnosti STABILITA, ale dodnes sú jedným z jej akcionárov. Od samého začiatku vytvárajú pre svojich zamestnancov kvalitné podmienky k tomu, aby im aj vďaka úsporám v treťom pilieri pomohli prežiť po náročnej celoživotnej práci dôstojnú starobu a prispeli k zabezpečeniu dodatkových zdrojov pre financovanie ich budúcich dôchodkov.

Dvadsiaty rok na trhu bol pre STABILITU úspešný. Do rodiny sporiteľov pribudlo viac ako 9 a pol tisíc nových sporiteľov. Ich celkový počet od vzniku spoločnosti už presiahol 240 tisíc. Vekový priemer klientov sa dlhodobo udržiava tesne nad hranicou štyridsaťšesť rokov, čo je dôkazom toho, že si na svoj budúci dôchodok začína sporiť čoraz viac mladších sporiteľov. Do systému tretieho piliera sa stále aktívnejšie zapájajú aj zamestnávatelia. STABILITA mala ku koncu roka uzatvorených takmer 5 900 zamestnávateľských zmlúv, pričom 297 z nich pribudlo práve v uplynulom roku. Hlavným účelom doplnkového dôchodkového sporenia je získať doplnkový starobný dôchodok, ktorý by zamestnancovi po jeho odchode do dôchodku zabezpečil dodatkový príjem, vyššiu finančnú nezávislosť od štátu a štátneho systému dôchodkov, viac prostriedkov na prežitie dôstojnej staroby, na potrebnú zdravotnú starostlivosť, na záujmy a koníčky. Teší nás, že tento účel sa aj vďaka STABILITE úspešne napĺňa. V roku 2017 začalo doplnkový dôchodok poberať 7 300 nových poberateľov a celkový počet príjemcov dávok za roky pôsobenia už presiahol hranicu 90 tisíc. Do štatistiky pridáme ešte jedno číslo, z ktorého sa tiež veľmi tešíme. Naši klienti ako jediní v rámci tretieho piliera môžu využívať exkluzívny vernostný program. Je poďakovaním za ich dôveru a dlhodobú vernosť. Práve v rámci tohto programu sme už na vernostných prémiách vyplatili viac ako 100 tisíc eur. Aktuálne majú zamestnanci ŽP uzatvorených so spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s., 3 171 účastníckych zmlúv. Pravidelné mesačné príspevky účastníka aj zamestnávateľa, ktoré má každý klient vedené na svojom osobnom účte sú ďalej investované s cieľom zhodnotenia úspor. Za dvadsať rokov pôsobenia na trhu dokázala STABILITA v najväčšom fonde úspory svojich klientov až deväťkrát zhodnotiť najvyšším dosiahnutým výnosom. V roku 2017 dosiahla spoločnosť kladné zhodnotenie v obidvoch sporiacich fondoch. Najväčší fond s relatívne konzervatívnou stratégiou investovania dosiahol výnos 2,27 percenta. Rizikovejší akciový fond, ktorý je určený najmä pre mladších sporiteľov, resp. tých, ktorí znesú vyššiu mieru rizika a do odchodu do dôchodku im zostáva ešte viac času (napr. 10 a viac rokov) dosiahol vyššie zhodnotenie, a to 3,43 percenta. Ako sa tieto výsledky premietli do konkrétneho stavu na osobných účtoch vidia sporitelia na výpisoch. Výpisy z osobných účtov STABILITA zasielala na prelome januára a februára 2018 tak, ako si sporitelia vo svojich zmluvách, resp. dodatkoch stanovili. Predpokladáme, že už svoje výpisy dostali všetci sporitelia. Ak ste ho doposiaľ nedostali, preverte si prosím, či ste nezabudli nahlásiť spoločnosti zmenu bydliska, korešpondenčnej adresy, resp. e-mailovej adresy. Vo vlastnom záujme je potrebné tieto údaje po každej zmene spoločnosti ohlásiť. Najjednoduchšou cestou je požiadať o prístup na elektronický PORTÁL. Budete tak mať možnosť pravidelne sledovať stav na vašom účte kedykoľvek a odkiaľkoľvek, budete mať k dispozícii archív výpisov a elektronicky môžete realizovať aj viaceré zmeny, ktoré s vašou zmluvou súvisia. Viac informácii na www.stabilita.sk, resp. na bezplatnej infolinke 0800 11 76 76.

 

Za dvadsať rokov pôsobenia na trhu dokázala STABILITA v najväčšom fonde úspory svojich klientov až deväťkrát zhodnotiť najvyšším dosiahnutým výnosom.