Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

Logo dychová hudba ŽP - 180 rokov

Od roku 1892 bol kapelníkom Antonín Kříž z Moravy, ktorý dychovku vytvoril zo zvyškov moštenickej a hrončianskej hudby. Antonín Kříž viedol dve hudobné telesá –  dychovú hudbu i koncertné teleso, čo dokazuje nielen zachovalý notový materiál, ale i fotografie 25 člennej dychovej hudby a 28 členného orchestra s kompletným dychovým a sláčikovým obsadením. Hernú kvalitu vyzdvihol príchod českých muzikantov, z ktorých mnohí mali bohatú hudobnú prax z účinkovania v profesionálnych telesách a niektorí aj hudobné vzdelanie, čo pôvodným domácim hudobníkom chýbalo.

Prispeli k skvalitneniu hudby, ktorá skúšala trikrát v týždni po štyri hodiny. Každá sekcia, či už pre sláčikové alebo dychové nástroje, mala samostatné skúšky. Zachoval sa aj menný zoznam tridsiatich hudobníkov zo začiatku deväťdesiatych rokov 19. storočia. Repertoár podbrezovskej hudby bol pestrý a na amatérske teleso pomerne náročný. Okrem hymien a slávnostných pochodov sa zachovali aj skladby Millöckerove, Müllerove, Keller Bélove, z repertoáru orchestra to boli Schubertove, Mozartove, Gönéeho, Zieherove, Leonhardtove, Nelsonove, Vojtekove a iné. Bola to hudba rôznej kvality a úrovne, akú bežne hrávali mestské a kúpeľné kapely. Hudba sprevádzala aj vystúpenia maďarských kočovných divadelných spoločností, hrala na reprezentačných plesoch i pri hazardných hrách, či rôznych oslavách, ktorým dodávala slávnostný lesk. Pre robotníkov však bola v kasíne prístupná iba „pantofliareň“, kde bol výčap piva.

 

Otázka č. 3: Ako sa volal kapelník, ktorý viedol dychovú hudbu od roku 1892 ?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.

 

dychová hudba
Antonín Kŕíž viedol dve hudobné telesá – dychovú hudbu i koncertné teleso, čo dokazuje nielen zachovalý notový materiál, ale i fotografie dvadsaťpäťčlennej dychovej hudby a dvadsaťosemčlenného orchestra s kompletným dychovým a sláčikovým obsadením. F: Archív HM ŽP

 

dychová hudba