Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18 001

Po dohľadovom audite

 

V našej spoločnosti sa  6. februára 2018 uskutočnil dohľadový audit pre udržanie certifikátu systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej SRBP) platného do 15. februára 2019.

Externý audítor Ing. Matúš Papík z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spol. s r. o.Košice, v súlade s programom dohľadového auditu, vykonal previerku zhody SRBP v ŽP a.s. s normou OHSAS 18 001 v prevádzkarňach oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr a v odbore bezpečnosti a životného prostredia.

Dodržiavanie požiadaviek a funkčnosť normy OHSAS 18 001 bola potvrdená samotným auditom. Zo záverov auditu vyplynuli odporúčania zamerané na zlepšovanie systému SRBP, aj integráciu systémov SRBP a SEM.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti, aj všetkým zainteresovaným zamestnancom, ktorí boli ústretoví počas tohto auditu.