Sprostredkujte zamestnanca a získajte odmenu až tristo eur

S nedostatkom pracovnej sily zápasia mnohé odvetvia na Slovensku. Tisíce zamestnancov chýbajú v priemysle, zdravotníctve, službách a aj ďalších sférach. Výnimkou nie je ani akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. V predošlom vydaní nášho dvojtýždenníka sme uverejnili príhovor Vladimíra Sotáka, predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽP a.s. Svoje slová adresoval zamestnancom, ktorých požiadal, aby ponúkli ľuďom zo … Čítať ďalej

Oznam

Žiadame všetkých zamestnancov ŽP a. s., ktorí k 1. 1. 2024 menia zdravotnú poisťovňu, aby túto skutočnosť čo najskôr oznámili odboru personalistiky a miezd, respektíve príslušnej mzdovej učtárni. V súlade s článkom 5 ods. 5 Pracovného poriadku ŽP a. s. sú všetci zamestnanci ŽP a. s. povinní nahlásiť túto zmenu najneskôr do piatich kalendárnych dní.

Ošetrovné od prvého júna

  Ústredný krízový štáb rozhodol o otvorení materských a základných škôl od 1. júna 2020. Zaujímalo nás, ako je to s „pandemickou“ OČR a preto sme požiadali o odpoveď Ing. Zuzanu Peniakovú z odboru personalistiky a miezd: Nie všetky deti nastúpili do školských a predškolských zariadení. Môžete nám priblížiť, ako je to s vyplácaním OČR? … Čítať ďalej

Čo mám robiť, keď…?

  Aj napriek tomu, že mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom bola vyhlásená 11. marca a núdzový stav 16. marca, ešte stále sa vyskytujú prípady, že ľudia prichádzajú z dovolenky v zahraničí, alebo sa z iného dôvodu ocitnú v situácii, že musia zostať doma a nevedia ako postupovať. Preto sme oslovili Ing. Zuzanu Peniakovú z … Čítať ďalej

Relaxačný pobyt pre zamestnancov ŽP a.s., dcérskych spoločností a ich rodinných príslušníkov za zvýhodnené ceny v Kúpeľoch Lúčky

  Pobyt ZDRAVÝ TÝŽDEŇ (od 1. októbra do 15. decembra 2019) Kúpeľný hotel KUBO, Dependance Adam, Cyril, Diana, Maja, Barbora Cena je 250 eur/osoba na päť nocí v dvojlôžkovej izbe (platí pri obsadení dvomi platiacimi osobami). Pobyt zahŕňa: ubytovanie vo vybranej kategórii v dvojlôžkovej izbe, polpenziu formou bufetových stolov, priemerne dve liečebné procedúry za každú … Čítať ďalej