V čísle 5 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Prioritou bude pružne reagovať a čo najlepšie sa prispôsobiť trhovým podmienkam

 

Automatizovaný systém dopravy zvitkov BEC7 (TAP Sant Ramon)
Automatizovaný systém dopravy zvitkov BEC7 (TAP Sant Ramon)
Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako toto obdobie hodnotíte v španielskych spoločnostiach Transmesa a TAP?
– Napriek tomu, že sortiment presných oceľových rúr a profilov vyrábaných v španielskych dcérskych spoločnostiach je prevažne určený pre automobilový priemysel, ktorý v minulom roku nezaznamenal výrazný pokles, vývoj uplynulého roka bol podobný tomu v ŽP a.s. V prvom polroku sme ešte profitovali z priaznivej situácie a vysokého stavu zákaziek z konca roku 2018, avšak v dôsledku globálnych obchodných sporov a zavedených ochranných opatrení, ovplyvňujúcich situáciu na svetových trhoch, nastal postupný pokles objednávok a nárast objemu zásob hotovej výroby, čo následne viedlo k nevyhnutnému obmedzeniu výrobného režimu vybraných sekcií výroby.
Celkový objem výroby tak v roku 2019 dosiahol 8 549 ton, respektíve 25,1 milióna metrov, čo v metrovom vyjadrení predstavuje 6,2 percentné podkročenie plánu. Ešte výraznejší pokles objemov a cien dosiahol predaj tovaru v komodite valcovaných rúr na domácom španielskom trhu. Obrat tak medziročne poklesol o 19,1 percenta, na 34,6 milióna eur. Napriek uvedenému prepadu, bol dosiahnutý konsolidovaný hrubý zisk na úrovni 1,9 milióna eur, ako aj cash flow umožňujúci vyplatiť dividendy vo výške 1,5 milióna eur a zrealizovať investície v celkovom objeme 2,5 milióna eur, pri súčasnom poklese celkovej zadlženosti.
Naša dcérska spoločnosť Transmesa USA, Inc. dosiahla medziročný nárast tržieb z 1,7 na 3,2 milióna dolárov, aj napriek zavedeným dovozným clám na oceľové výrobky zo strany Spojených štátov amerických. Tento pozitívny vývoj a hrubý zisk 341 tisíc dolárov bol dosiahnutý spustením v poradí už druhej linky povrchového brúsenia, zvýšením objemov predaja brúsením finalizovaných profilov, ako aj tovaru pre skladníkov a zákazníkov v sektore automobilového priemyslu na americkom trhu. S ohľadom na situáciu, napriek podkročeniu finančného plánu, môžeme hodnotiť dosiahnuté hospodárske výsledky ako veľmi dobré.
Rovnako pozitívne môžeme hodnotiť uplynulý rok z pohľadu technologických inovácií, zameraných na odstránenie úzkych miest technologických procesov a zníženie nákladovosti výroby. Z najvýznamnejších spomeniem automatizáciu vstupu zvitkov kontinuálnej ťažnej stolice BEC4, rozšírenie skladu a automatizovaného systému dopravy zvitkov na stoliciach BEC7 a BEC8, zvýšenie výkonu vstupnej trojžilovej stolice v Arenys de Mar, inštaláciu fotovoltického solárneho systému v prevádzke Sant Ramon, ako aj už spomínanú linku povrchového brúsenia profilov v Sterling Heights (Detroit).
Nový rok sme odštartovali s kladným hospodárskym výsledkom a podobný vývoj očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch prvého štvrťroku.
Ako ste odštartovali nový rok?
– Situácia z konca roka sa výraznejšie nezmenila. Preto pri zohľadnení objemu zákaziek na prvý štvrťrok, pokračuje v sekcii výroby rúr s OD do 12 milimetrov výroba v zníženom dvojzmennom päťdňovom pracovnom režime. Navyše bola výroba obmedzená plánovaným čerpaním dovolenky, s cieľom zníženia vysokého stavu zásob štandardných výrobkov na sklade. Za prvý mesiac bolo vyrobených 511 ton, respektíve 1,3 milióna metrov, čo je o 34 percent menej v porovnaní s januárom 2019. Celkovo však bolo vyexpedovaných 825 ton výrobkov a 312 ton tovaru, s obratom na úrovni 3,3 milióna eur. V uvedenom režime sme tak odštartovali nový rok s kladným hospodárskym výsledkom a podobný vývoj očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch prvého štvrťroku.Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou prioritou?
– V súlade s konsolidovaným plánom ŽP Group, predpokladáme postupnú stabilizáciu a zlepšenie výsledkov v priebehu roka, avšak dosiahnuť stanovené objemy a potrebnú cenovú úroveň bude náročné. Všetko sa tak bude odvíjať od okolností na trhu, našou prioritou tak bude pružne reagovať a čo najlepšie sa prispôsobiť trhovým podmienkam, ktoré nám tento rok prinesie. Verím, že sa nám podarí zabezpečiť požadovanú rentabilitu našich výrobkov a hospodárske výsledky, ktoré nám umožnia plniť naše záväzky voči akcionárom, veriteľom, aj všetkým našim zamestnancom.