V čísle 3 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Vladimírom Sotákom ml., obchodným riaditeľom a členom Predstavenstva ŽP a.s.

„Minulý rok bol pre nás z pohľadu predaja našich výrobkov úspešný a môžeme ho hodnotiť ako výnimočný“

 

Ako hodnotíte uplynulý rok z dnešného pohľadu?
– Minulý rok bol pre nás z pohľadu predaja našich výrobkov úspešný a môžeme ho hodnotiť ako výnimočný. Predané objemy aj ceny boli na veľmi dobrej úrovni a kapacitne sme vo všetkých hlavných prevádzkarňach boli vyťažení na sto percent. Bol to rok, ktorý sa neopakuje často a potvrdzuje, že cykly sa striedajú veľmi rýchlo. Nepredpokladám, že takýto rok by sa zopakoval aj v roku 2019, neznamená to však, že bude pre nás zlý.

 

 

Pán riaditeľ, ako sa javí situácia pre prvý štvrťrok?
– Momentálne pracujeme na nábore zákaziek na druhý a tretí mesiac.
Predpokladám, že objemy v prvom kvartáli budú naplnené vo všetkých hlavných prevádzkarňach. Menší prepad očakávame v predaji galvanizovaných rúr. Tento trend pretrváva už od štvrtého kvartálu 2018.
Na druhej strane, čo je veľmi pozitívne, očakávame navýšenie výroby oblúkov, a to vďaka novému projektu, „Šanca pre všetkých“, ktorý sme naplno rozbehli od nového roka.
Čo sa týka cien, na trhu valcovaných rúr nastávajú menšie zmeny – rast cien sa zastavil a klesá mierne pod úroveň štvrtého kvartálu 2018. Oproti tomu, ceny presných rúr zostávajú na trhu nezmenené, čo sa prejavuje v nábore zákaziek a takisto aj v expedícii, kde v januári vysoko prekračujeme plánovaný objem.

 

 

Myslím si, že rok 2019 bude pre nás úspešný a dokážeme zabezpečiť predaj
v dostatočnom množstve a rovnako aj v prijateľných cenách.

 

Viete povedať aj dlhodobejšie prognózy?
– Je veľmi ťažké dávať stanovisko k tomu, čo sa bude diať v druhom, treťom či štvrtom kvartáli. V každom prípade si myslím, že rok 2019 bude pre nás úspešný a dokážeme zabezpečiť predaj v dostatočnom množstve a rovnako aj v prijateľných cenách.

 

Čo je nové vo „svete ocele“?
– Situáciu v oceliarskom priemysle vo svete považujem za stabilizovanú. Nevznikajú nejaké nové kapacity a takisto nezanikajú ďalšie, takže situácia je, viac-menej, bez zásadných zmien. Samozrejme ju ovplyvňujú isté faktory, ako napríklad ťažba ropy a s ňou súvisiaca aj cena ropy a takisto aj situácia v automobilovom priemysle. Ten momentálne nemá excelentné prognózy, ako tomu bolo v minulom roku. Zavážiť dokáže aj politicko-ekonomická situácia a vzťahy najväčších krajín vo svete.
Čo sa týka antidumpingových opatrení, tie v súčasnosti stále pretrvávajú voči Číne, Ukrajine a Rusku. Z ciel, ktoré zaviedla Európska únia, ako reakciu na americké clá na dovoz ocele, boli vylúčené bezšvíkové rúry. Bol to však len dočasný krok a momentálne vo februári vyprší dvesto dňové šetrenie. Očakáva sa, že aj na túto komoditu budú clá zavedené.