Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

že s platnosťou od 1. februára 2019 je vydaný a v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/