Decembrová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Náročnosť sťažoval aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

 

montáž nového elongátora v Železiarňach Podbrezová
Pohľad na montáž nového elongátora

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola naplánovaná a aj zrealizovaná v termíne od 10. do 26. decembra. Počas vianočných sviatkov bol zrealizovaný proces vysúšania a ohrevu karuselovej pece. Po ukončení opravárenských prác bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok, bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia na príprave vsádzky a výrobe lúp. V stredisku výroba rúr boli 22. decembra prevedené v čase 12.30 až 15. hod. aj teplé skúšky, spojené s redukovaním na redukovni. Dňa 26. decembra, v I. zmene, boli vykonané na zriadeniach tzv. teplé skúšky. Valcovanie na trati po predošlej nočnej príprave bolo zahájené o 7.13 hod.

Príprava strednej opravy spočívala v objednaní, nákupe a výrobe požadovaných materiálov, náhradných dielov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre zrealizovanie naplánovaných opravárenských prác. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových rúr, ústrednej mechanickej dielne, elektroservisu, energetiky, dopravy, investícii a v neposlednom rade závodného hasičského zboru.

Okrem interných zamestnancov nám počas opravy pomáhali aj externí zamestnanci, konkrétne z Hutných montáží Košice (40 zamestnancov), BIS Slovensko (31 zamestnancov), TPP Olomouc (40 zamestnancov), Potrubie Košice (16 zamestnancov), PV Steel (10 zamestnancov), Paam (10 zamestnancov), Namet (18 zamestnancov), LubTec (13 zamestnancov), Staso DZ, Sunik, Geodézia zo Žiliny, TBH Technik zo Žiliny, OIL Slovakia a Diagnostika servis z Brezna. Na uvedené firmy sme sa obrátili s pomocou, a to zo špecifických, ale aj kapacitných dôvodov.

Takmer všetky práce a jednotlivé akcie, ktoré boli naplánované, boli aj prevedené. Organizáciu práce zo začiatku mierne sťažovalo zvýšenie počtu firiem oproti minulosti. Priamo to súvisí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Boli sme nútení osloviť viac firiem s menším počtom zamestnancov, čo pre nás predstavovalo opäť nové skúsenosti.

Náročnosť prác počas strednej opravy je rôzna. Stále sa v nej nachádza aj veľký podiel fyzicky náročnej práce, ale najmä náročnej práce po odbornej stránke. Dnešný trh poskytuje čoraz menej kvalifikovanej pracovnej sily. O to bolo náročnejšie, hlavne pre našich predákov, majstrov a technikov, realizovať technicky náročné plánované práce. Odborné opravárenské práce boli riadené a organizované hlavne zamestnancami centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových rúr. Práce pomocného charakteru, ako bolo búranie výmurovky pecí, organizácia čistenia výrobných prostriedkov, boli riadené zamestnancami valcovne bezšvíkových rúr. Všetky práce v rámci decembrovej strednej opravy boli koordinované a riadené prostredníctvom riadiaceho štábu opravy. Počas opravy boli prevedené akcie nielen v rámci strednej opravy, ale aj v rámci generálnych oprav a investícií.

 

Nový zabudovaný dierovací list vo valcovni bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová
Pohľad na zabudovaný nový dierovací lis pri ukončovacích prácach

 

V rámci generálnych opráv bola zrealizovaná výmena bočných stien a stropu v zóne č. 3 karuselovej pece, výmena vnútorných operných segmentov otočnej nisteje karuselovej pece a výmena 28 kusov nosných kolies otočnej nisteje karuselovej pece, ďalej výmena 84 kusov dopravných valcov spätnej dopravy tŕňových tyčí a tepelnej stabilizácie tŕňových tyčí, výmena troch kusov nových elektromotorov pohonu redukovne a výmena všetkých 180 kusov roštníc prvej polovice chladníka.
V rámci investícií bola počas decembrovej opravy zrealizovaná výmena mechanickej aj hydraulickej časti samotného dierovacieho lisa. Po prvýkrát bola zrealizovaná výmena stojana elongátora a taktiež bola zrealizovaná v rámci modernizácie rozvodov centrálneho tukového mazania výmena mazacieho systému karuselovej pece, vrátane vsádzacieho a vyťahovacieho zariadenia karuselovej pece a dopravy od karuselovej pece po dierovací lis.

Vlaňajšia decembrová oprava bola hlavne časovo náročná. Za pomerne krátky čas – 13 dní, boli zrealizované štyri veľké akcie: karuselová pec, dierovací lis, elongátor a polovica chladníka. Všetky uvedené akcie, ale aj tie nespomenuté, pre celkovú rôznorodosť zariadenia dopadli z časového, ale aj kvalitatívneho hľadiska dobre – to je konštatovanie po mesiaci prevádzkovania zariadení. Zaznamenali sme nové – pozitívne skúsenosti s externou pracovnou silou. Je to cesta pre budúce opravy. Každý z uvedených malých dodávateľov mal svoje pozitívne stránky. Pozitívne hodnotíme aj kvalitu dodaných náhradných dielov.

Negatívom bolo pomerne chladné počasie, čo sa prejavilo aj zníženou teplotou vo výrobnej hale valcovne bezšvíkových rúr. No aj napriek uvedeným problémom sa realizácia opravy zvládla, hlavne vďaka zvýšenému úsiliu a veľkej obetavosti zamestnancov prevádzkovej údržby valcovne rúr. Najbližšie dni a mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo naše ciele naplniť. Ostáva veriť, že nemalé finančné prostriedky investované do decembrovej opravy valcovne bezšvíkových rúr boli investované veľmi účelne a efektívne.

V závere je možné konštatovať, že tak, ako aj v predchádzajúcich opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov zúčastnených na oprave veľké množstvo práce, za čo im patrí poďakovanie.