Návšteva zo Slovinska

 

Dňa 1. septembra navštívila našu akciovú spoločnosť delegácia  Ministerstva hospodárskeho rozvoja a technológie Slovinskej republiky na čele s ministrom Zdravkom Počivalšekom, veľvyslankyňou  Slovinskej republiky Bernardou Gradišnik  a štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislavom Chovancom. V sprievode výrobného riaditeľa a člena Predstavenstva ŽP Miloša Dekréta a technického riaditeľa a člena Predstavenstva ŽP Milana Srnku sa delegácia  oboznámila s históriou a súčasnosťou našej spoločnosti a prezrela si výrobné prevádzkarne ŽP. Následne sa uskutočnilo stretnutie s Vladimírom Sotákom, generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva ŽP a.s., s ktorým diskutovali o aktuálnej hospodárskej situácii v našej spoločnosti.

Z prehliadky automatizovaného skladu rúr
Z prehliadky automatizovaného skladu rúr,  zľava:  Milan Srnka, technický riaditeľ ŽP a.s., Borut Meršak, predseda združenia občanov a spoločností republík Slovinska a Slovenska.  Rastislav Chovanec, štátny tajomník MH SR, Zdravko Počivalšek, minister hospodárskeho rozvoja a technológie Slovinskej republiky, Bernarda Gradišnik, veľvyslankyňa Slovinskej republiky na Slovensku, Miloš Dekrét, výrobný riaditeľ ŽP a  Jernej Tovšak, generálny riaditeľ pre medzinárodnú spoluprácu, podnikanie a technológiu Ministerstva hospodárskeho