S Ing. Ľubošom Ďurinďákom, generálnym riaditeľom Tále a.s.

Pätnásť rokov na GRAY BEAR

 

Od okamihu oficiálneho otvorenia prvého osemnásťjamkového golfového ihriska na Slovensku – GRAY BEAR na Táľoch, uplynulo už pätnásť rokov.  Projekt vypracovala dvojica Američanov – Bob Walton a Skip Malek. Bob Walton pri otváraní areálu konštatoval: “Spojenie prírody a golfového ihriska sa naozaj vydarilo – nádherné zelené hory a medzi nimi zasadený golfový trávnik. Pri navrhovaní každého Ing. ĽubošI Ďurinďák generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti Tále a.s.golfového ihriska chceme dosiahnuť, aby bolo originálne. Na Tále sme chceli preniesť tradíciu, ktorá bude jedinečná a zaujímavá.“ Pri príležitosti jubilea sme sa opýtali Ing. Ľuboša Ďurinďáka, generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti Tále a.s.:

Pätnásť rokov je dosť dlhá doba na bilanciu. Myslíte si, že sa želanie Boba Waltona napĺňa?

–  Prípravy na budovanie prvého osemnásťjamkového golfového ihriska na Slovensku sa začali okolo roku 1999. Za špecifikum projektu možno označiť fakt, že ihrisko sa rodilo priamo na mieste, kde pán Walton strávil nespočetné množstvo hodín. Po pätnástich rokoch fungovania GRAY BEAR možno konštatovať, že práve to unikátne včlenenie a nádherná okolitá príroda sa stali magnetom pre golfistov i ostatných návštevníkov Táľov. Dennodenne sa stretávame s hosťami, ktorí vyjadrujú obdiv nad tou krásou a nevedia sa jej nabažiť. A tak je jednoznačné, že ambícia, vybudovať niečo unikátne, sa určite naplnila.

Čo všetko za tých pätnásť rokov v areáli pribudlo?

– Tak, ako sa vyvíja život, aj naše ihrisko postupne rastie. Po jeho sprevádzkovaní sme postupne prichádzali na to, čo nám ešte chýba k naplneniu cieľa zabezpečiť pre našich klientov dokonalý servis.  Spomeniem napríklad dobudovanie cestičiek, čím sa nesporne zvýšil komfort, vybudovanie sociálneho zázemia. Stodola bola na začiatku len provizórnym prístreškom, dnes je to hala, ktorá pojme v každom ročnom období tristo návštevníkov. Do komplexu majstrovského ihriska pribudla golfová akadémia. Nakoľko sú Tále obľúbeným miestom pre komerčné turnaje, golfová akadémia slúži aj členom Golfového klubu Tále v čase ich organizovania na Gray Bear. V neposlednom rade je to priestor pre prípravu mládeže. Aj golfová akadémia má svoje sociálne zázemie. Nemôžeme opomenúť fakt, že v ostatných rokoch boli rekonštruované aj hotelové zariadenia a dnes disponujeme jedným uceleným komplexom, ponúkajúcim kompletné služby, počnúc ubytovaním, cez celoročné športové vyžitie na veľmi slušnej úrovni.

GKT sa stal dejiskom rôznych podujatí. Ktoré sa zatiaľ zapísali v rebríčku medzi najvýznamnejšie?

– Ako som už naznačil, ako rástlo ihrisko, postupne si budovalo aj svoju dobrú povesť. Začínali sme s organizovaním medzinárodných majstrovstiev Slovenska, Európy, po Masters senior v roku 2006. Vyvrcholením boli Ladies European Tour, ktoré sme organizovali päť rokov za sebou. Za tak krátku históriu sa máloktoré golfové ihrisko môže popýšiť podobnou skladbou medzinárodných turnajov, od amatérskych po vysoko profesionálne. Svedčí to jednoznačne o vysokej kvalite nielen golfového ihriska, ale aj zázemia, ktoré vedia poskytnúť naši zamestnanci.

Od vzniku Gray Bear sa pravidelne venujete deťom a mládeži. Vaše golfové akadémie majú už svoje tradície. Cítiť to aj v členskej základni?

–  Čo sa týka detí a mládeže, venujeme  im od začiatku veľkú pozornosť. Chceme  podchytiť predovšetkým mladých v našom regióne. Začínali sme s vedomím, že chceme vyvrátiť dojem, že golf je športom vyvolených. Podmienky vstupu do nášho klubu sú pre deti tak prijateľné, že predčia mnohé iné športy. Od  vzniku organizujeme  golfové akadémie, kde sa deťom venujú profesionálni tréneri. V ostatných rokoch sme rozšírili prácu s mládežou o organizovanie golfových táborov. Zistili sme, že ak chceme začať vychovávať mládež, musíme deti podchytiť odmalička. Treba  im ukázať golf, aby sa s ním oboznámili hravou formou. Každoročne naše tábory navštívi okolo 150 detí a veľmi potešiteľné je, že medzi nimi je vždy okolo tridsať detí zamestnancov  materskej a dcérskych spoločností. Deti môžu prísť na pobytový tábor, ale obľúbenou je aj denná forma. Golfový klub má vypracovaný systém, týždenne v utorok a v nedeľu počas školského roka majú deti možnosť trénovať, v ZŠ na Pionierskej 2 v Brezne je aj golfový krúžok. A či to cítiť v členskej základni? No nie je to nejaká masovka, ale určite sa každoročne vyskytnú dvaja – traja, ktorí sa tomuto športu chcú venovať a zúčastňujú sa prípravy aj počas školského roka. Tak, ako v každom inom športe, aj tu je nevyhnutné rodinné zázemie, ak ho dieťa nemá, je to problém.

Jedným z nesporných impulzov na budovanie ihriska bol rozmach cestovného ruchu na Horehroní. Ako vnímate vplyv golfu na rozvoj regiónu dnes?   

– Vráťme sa v retrospektíve do roku 1996. Pamätníci vedia, že táto dolina bola voľakedy vyhľadávanou destináciou, následne prišlo obdobie útlmu a zostala spustnutá. Bol tu hotel a niekoľko chát, turisti nemali ani dôvod sem prísť. V roku 1997 sme začali budovať lyžiarsky areál a vybudovaním golfového ihriska sa postupne začal masívny rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne. Bola to príležitosť aj pre poskytovateľov ďalších služieb. Pribudli penzióny, hotelíky, Bystrianska dolina začala ožívať. Bol to impulz, ktorý ukázal, že je prečo…  Dnes už máme trochu hendikep. Návštevníci sú už naučení na vysoké požiadavky, chýba nám termálny prameň oproti Liptovu, vieme to však nahradiť inými službami. Jedným z nich je golf. Po svete cestujú milióny ľudí za golfom. Aj u nás sú Tále magnetom, ktorý môže prilákať do regiónu nielen golfistov. Rozvoju cestovného ruchu nepochybne pomohlo vybudovanie lanoviek, na ktoré sme čakali desiatky rokov. Stále však tomu niečo chýba. Musím konštatovať, že chýba infraštruktúra. Náučné chodníky, cyklotrasy, športoviská pre deti, detské parky…, mali byť vybudované z eurofondov. Financie šli do nezmyselných projektov alebo do súkromných aktivít súvisiacich s ubytovaním. Mali byť však investované do rozvoja toho, čo priláka turistov k nám. To bola chyba, ktorá sa bude ťažko naprávať. Operačný  program cestovný ruch už skončil a peňazí niet. Podnikateľské projekty ako je vybudovanie golfového ihriska či lanoviek sú síce nenávratné investície, ale šli do toho súkromní podnikatelia. Do budovania infraštruktúry však žiaden súkromník nepôjde. Mali by sa aktivovať obce. Myslím si, že naša spoločnosť urobila maximum preto, aby podporila cestovný ruch.  Ďalšie aktivity už musia rozvíjať región a obce, aby sme získali nejaký konkurenčný rámec pred inými regiónmi. Vstupnou bránou do nášho regiónu je hrad Ľupča, ktorý je z roka na rok viac navštevovaný množstvom turistov. Máme krásne jaskyne, železničku a množstvo ďalších atrakcií. Treba ich dať dokopy, aby sme prilákali ľudí, aby tu pobudli aj niekoľko nocí, trebárs aj cestou do iného regiónu. Golfisti sú špecifická skupina. Potrebujeme, aby sem prichádzali aj ďalší turisti. To si však žiada vybudovanie infraštruktúry, čo je povinnosťou štátu.

Vaše ciele do nasledujúceho obdobia?

– Na to, aby sa spoločnosť udržala na špici, musí sa stále rozvíjať, zdokonaľovať svoje zázemie, zvyšovať štandard, kvalitu služieb… Našim cieľom do budúcnosti je posúvať sa vo všetkom na vyšší level. O konkrétnych projektoch hovoriť dnes je priskoro.

„ Myslím si, že naša spoločnosť urobila maximum preto, aby podporila cestovný ruch.  Ďalšie aktivity už musia rozvíjať región a obce, aby sme získali nejaký konkurenčný rámec pred inými regiónmi.

Takto to vyzeralo na Táľoch v roku 1965.
Takto to vyzeralo na Táľoch v roku 1965.

 

Tále dnes
A takto dnes.