S Ing. Júliusom Kriváňom, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Ceny výrobkov v druhom štvrťroku mierne rástli

 

S Ing. Júliusom Kriváňom, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

 Ako hodnotíte druhý štvrťrok z pohľadu plnenia obchodného a finančného plánu?

-V priebehu apríla, mája a júna sa darilo našim obchodným spoločnostiam a pracovníkom obchodného úseku zabezpečiť plánované objemy predaja v súlade s upraveným operatívnym plánom. V oceliarni, z pôvodne plánovaných 16 tisíc ton kontinuálne odlievaných blokov, predstavovalo navýšenie operatívneho plánu  20 100 ton a potvrdených bolo 22 400 ton. K zvýšeniu plánovaných objemov predaja, a tým aj k prekročeniu operatívneho plánu, prispel návrat nášho dlhoročného odberateľa kontinuálne odlievaných blokov Moravia Steel Třinec. Štvrťročný plán v komodite valcovaných rúr predstavoval 34 500 ton, potvrdených bolo 34 700 ton. Opäť sa potvrdilo, že pracovníci vo výrobe boli v trojzmennom pracovnom režime, sedem dní v týždni, schopní viac ako stopercentne pokryť objednané množstvá. Upravený plánovaný objem 12 700 ton pre ťaháreň rúr, v skutočnosti sme plnili plánovaný objem 12 600 ton. V sortimente galvanizovaných rúr sme plán predaja  280 ton prekročili o 33 ton. V komodite delených rúr stanovoval plán na II. štvrťrok objem predaja 590 ton, realizácia predstavovala 98,4 percenta. Predali sme aj 3 tony hydraulických rúr. Pre oceľové navarovacie oblúky sme plánovaný objem 510 ton prekročili o 12 ton a pri redukciách predstavoval plán 15 ton a reálne sme ho prekročili o jednu tonu. Z uvedeného vyplýva, že plánované úlohy predaja upraveného operatívneho plánu boli v druhom štvrťroku splnené.

Pokračoval priaznivý vývoj aj v cenovej oblasti?

-Trend v tejto oblasti, konkrétne z februára a marca, pokračoval. Ceny oceliarskych výrobkov začali mierne rásť a postupne sa nám darilo v tejto oblasti v každom mesiaci druhého štvrťroka. Priemerná cena za tonu valcovaných rúr stúpla zo 750 eur v apríli,  na 772 eur v júni. V postupnom navýšení cien, v sortimente presných rúr, sme boli úspešní  až v letných mesiacoch. Cena kontinuálne odlievaných blokov je priamoúmerná cene šrotu a v ostatných komoditách – oceľové navarovacie oblúky, redukcie, sme zaznamenali podobný vývoj, ako v sortimente presných rúr.

Ako sa javí situácia dnes?

-Aj v  treťom štvrťroku  je situácia podobná. Plánovaný objem predaja na júl sme splnili a v týchto dňoch už napĺňame plánované objemy nielen na august, ale aj na september. Konkrétnejšie, v  sortimente valcovaných rúr bol, po poruche v oceliarni,  plán upravený a v júli naplánované objemy zabezpečené. Do plánovaného objemu na august nám dnes chýba ešte zhruba 40 percent. V ťahárni rúr bol plán predaja na júl splnený v zmysle upraveného operatívneho plánu a pre august  je už teraz naplnený zhruba na 80 percent. Zabezpečili sme aj predaj plánovaných objemov pre druhovýrobu a oblúkareň. Pre komoditu oceľových oblúkov sme zabezpečili plán predaja  200 ton, a to nielen na prvé dva mesiace tretieho štvrťroka, ale aj 100 ton na september.

Aj v tomto roku bude august špecifickým mesiacom,  nakoľko budú niektoré sklady v západnej Európe, z dôvodu čerpania letných dovoleniek,  zatvorené a to obmedzí aj našu expedíciu výrobkov.

Čo očakávate v tomto smere od letných mesiacov?

-Nárast cien v sortimente valcovaných rúr sa v júli zastavil. Zo súčasného  vývoja cien na európskych trhoch vyplýva, že v auguste nebude pokračovať nárast cien oceľových výrobkov.  

Čo nové vo svete ocele?

-Pripravuje sa  prvé z dvoch antidampingových šetrení. Uskutoční sa v priebehu augusta a septembra proti Ukrajine a Rusku. Sme  jednou z troch firiem, spolu s talianskou Dallmine a Alcelor Mittal z Francúzska, poverených vypracovaním podkladov pre túto revíziu. Bude to znamenať nárast práce pre našich pracovníkov z ekonomického a obchodného úseku.

Do konca roka by mala prebehnúť druhá revízia antidampingu proti čínskym výrobcom. Nepredpokladáme, že sa staneme jej súčasťou, nakoľko Európska komisia na spracovanie pokladov vždy vyberá firmy, ktoré sa na tejto činnosti v danom roku ešte nepodieľali.

 

 

„Aj v tomto roku bude august špecifickým mesiacom,  nakoľko budú niektoré sklady v západnej Európe, z dôvodu čerpania letných dovoleniek, zatvorené  a to obmedzí aj našu expedíciu výrobkov.