Portálový žeriav doslúžil

 

Zamestnanci starého závodu si dozaista všimli, že v júni sa za budovou ekonomického odboru (stará riaditeľská budova) začalo s likvidáciou portálového žeriava.

Portálový žeriav č.136, s nosnosťou 16 000 kg,  vyrobili KSB Brno v roku 1959  a bol v používaní v hutnej prevádzkarni v Tisovci. Po odstavení prevádzky v Tisovci  bol žeriav v roku 1968 demontovaný a prevezený do vtedajších Švermovych železiarní Podbrezová. Po rekonštrukcii sa stal súčasťou otvorenej skládky hutného materiálu oceliarne v starom závode. Používal sa na prekladanie ingotov,  rozmeru 128 x 128 milimetrov, slúžiacich ako vsádzka pre jemnú valcovňu profilov vyrábajúcu betonársku oceľ. Výstavbou vysokovýkonnej elektrickej oblúkovej pece (EOP) v roku 1990 bola výroba betonárskej výstuže ukončená a valcovňa profilov zrušená.

V priebehu  výstavby novej EOP slúžil na vykladanie a nakladanie jej nových technologických častí. V roku 1997 bola na žeriave vykonaná  generálna oprava. Plocha pod žeriavom sa občas využívala aj ako skládka šrotu pre novovybudovanú EOP. Používanie portálového žeriava bolo do roku 2013 minimalizované. Počas rekonštrukcie zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO)  v roku 2013 bol používaný na skladanie alebo nakladanie nových technologických častí  ZPO. V súčasnej dobe sme už portálový žeriav č. 136 nevyužívali, nakoľko jeho prevádzka bola nevyhovujúca po bezpečnostnej  stránke. To bol dôvod na  jeho likvidáciu,  na ktorej sa podieľala firma ZŤK s.r.o. Po rozpálení na menšie časti na šrotovom poli Piesok, poslúži  ešte raz, a to ako vsádzka do EOP.

 

Portálový žeriav  bol v prevádzke skoro šesťdesiat rokov. Foto: I. Kardhordová
Portálový žeriav  bol v prevádzke skoro šesťdesiat rokov. Foto: I. Kardhordová