Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

 

Ondrej POZNÁN z BreznaĎakujeme príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom zo Železiarní Podbrezová za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom a  starým otcom

Ondrejom POZNÁNOM z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme  členom Dychovej hudby Železiarne Podbrezová.

Smútiaca rodina

 

 

Milan Kubove z LopejaSlovami sa nedá vyjadriť bolesť a smútok, ktorý cítime, avšak ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí prišli vzdať poslednú úctu a snažili sa zmierniť náš hlboký žiaľ pri rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom

Milanom Kubove z Lopeja.

Ďakujeme za kvetinové dary a Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

Ján KÁN z Brezna, Podkoreňovej„Ten, kto ťa poznal,  mal ťa rád. Vedel si pomôcť, poradiť, ba aj rozosmiať. Veľmi nám všetkým chýbaš.“

Dňa 25. júla uplynul rok odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel, otec, starý otec a brat

Ján KÁN z Brezna, Podkoreňovej.

Kto ste ho poznali, postojte a venujte jeho pamiatke tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

 

Jaroslav PARDUPA z PodbrezovejDňa 26. júla uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec a deduško

Jaroslav PARDUPA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

Pavol GIERTL z Brezna„Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň , na breznianskom cintoríne spíš svoj večný sen. Len sviecu horiacu a krásnu kyticu na hrob ti môžeme dať a na krásne prežité roky s tebou spomínať. Mal si nás rád a chcel si žiť, ale prišla tá chvíľa, keď si nás musel opustiť.“

Dňa 30. júla si pripomenieme dvadsiate druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Pavol GIERTL z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Peter a Pavol, dcéra Zuzana s rodinami

 

 

 

Pavol Kvietok z Brezna„Stále je ťažko  a smutno nám všetkým. Nič nie je také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po desiatich rokoch tvoj hlas. Mal si rád život, my teba a ty nás. Skromný a láskavý si bol vo svojom živote a veľký vo svojej láske a dobrote. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie.“

Dňa 7. augusta uplynie desať rokov odvtedy, ako nás opustil milovaný manžel, otec  a starký

Pavol Kvietok z Brezna.

S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka, dcéry Iveta, Miroslava, zať Ľubomír, vnúčatá Lucka s rodinou, Ivanka, Zuzka, Kubko a pravnučky Pavlínka a Zuzanka