S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

„Dôležité je, aby sme zachytili začiatok roka v dobrej kondícii a vytvorili si odrazový mostík na ďalšie mesiace“

 

 

Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti?

– Dá sa povedať, že po takmer všetkých stránkach ako úspešný. Dokázali sme využiť všeobecne priaznivé podmienky na trhu a v niektorých ukazovateľoch sme dosiahli najlepšie výsledky v novodobej histórii spoločnosti.
Nechcem vyzdvihovať nejaký čiastkový rekordný ukazovateľ na úkor iného, na prvý pohľad menej úspešného alebo menej podstatného. Dôležité je, že sme si optimálne nastavili procesy tak, aby sme vyťažili čo najviac z toho, čo nám priniesol generálny hospodársky rast ekonomiky.
Logo ŽP EKO QELET a.s.Samozrejme, som spokojný s najviac sledovanými ukazovateľmi úspešnosti, ako sú celkový hospodársky výsledok, množstvo nakúpeného a vyexpedovaného materiálu, kvalita dodávok druhotných surovín do hutníckych podnikov, ale nemenej dôležité sú pre mňa aj také ukazovatele ako personálna stabilita pracovného kolektívu, miera obnovy technologického parku či rozšírenie územného portfólia spoločnosti.
Špeciálne by som ale chcel vyzdvihnúť jednu aktivitu, ktorá síce nesúvisí priamo s našou obchodnou činnosťou, ale spadá do oblasti propagácie a reklamy. Dostali sme sa do širšieho povedomia verejnosti prostredníctvom aktívnej účasti na jednej z najmasovejších akcií na Slovensku, na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2018. Bola to naša prvá skúsenosť s takouto formou propagácie a vzhľadom na priaznivé odozvy by sme chceli v spolupráci s partnermi zo Slovenskej leteckej asociácie pokračovať.

 

Stánok ŽP EKO QELET počas Medzinárodných leteckých dní v Sliači
Stánok ŽP EKO QELET počas Medzinárodných leteckých dní v Sliači. Foto: A. Nociarová

 

Ako ste odštartovali nový rok? Dali ste si nejaké predsavzatia?
– Hovorí sa, že čím lepšie výsledky, tým vyššie očakávania. Napriek nášmu vyššie spomínanému obdivu k lietajúcim strojom, ja osobne sa v novoročných prognózach a predsavzatiach radšej držím pri zemi.
Rozbeh nového roka bol po pracovnej stránke dosť rozporuplný, a to len potvrdzuje moju zdržanlivosť v predpovediach. Samozrejme, bol by som veľmi rád, keby sme po všetkých stránkach nadviazali na doterajšie úspechy, ale myslím si, že cesta k nim bude omnoho kľukatejšia a náročnejšia ako vlani.
Preto chcem znovu zdôrazniť hlavný predpoklad našich budúcich pozitívnych výsledkov, a tým je zdravý, stabilný, spoľahlivý a spokojný pracovný kolektív. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, od tohto sa odvíja miera nášho úspechu pri realizovaní stanovených cieľov a očakávaní, a preto nám všetkým želám hlavne pevné zdravie a všeobecnú pohodu v práci i v súkromí.

 

Dôležité sú pre mňa aj také ukazovatele ako personálna stabilita pracovného kolektívu, miera obnovy technologického parku či rozšírenie územného portfólia spoločnosti.

 

Čo je momentálne pre vás najväčšou prioritou?
– Ustáť nie celkom optimálny a štandardný rozbeh roka. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že je vždy dôležité, aby sme zachytili začiatok roka v dobrej kondícii a vytvorili si dobrý odrazový mostík na ďalšie mesiace. Nie je to síce nevyhnutná podmienka pre dosahovanie dobrých výsledkov v nastávajúcich obdobiach, rozhodne to však vnesie určitú dávku pokoja do každodennej hektiky rozhodovania a realizácie úloh.
Aj tento január sme pocítili negatívne následky kombinácie zimného obdobia, medziročného sviatkovo-dovolenkového útlmu a nižších potrieb nákupu vstupných surovín zo strany hutníckych podnikov. Prejavilo sa to zníženými objemami expedície, vlastnej výroby aj nákupov.
K tomu sa pridáva faktor, ktorý sme za posledné roky až tak výrazne nezaznamenávali. Je ním dosť razantný medziročný nárast cien tovarov a služieb, spôsobený všeobecným rastom ekonomiky. Musíme sa s tým veľmi rýchlo vysporiadať a prijať také opatrenia, ktoré v čo najväčšej možnej miere obmedzia negatívne následky zvýšených nákladov na celkový hospodársky výsledok.