Deň otvorených dverí v našich školách mal pozitívne ohlasy

 

Na DOD majstri odbornej výučby prezentovali, čo čaká žiakov v praxi.
Majstri odbornej výučby prezentovali, čo čaká žiakov v praxi. Foto: I. Kardhordová

V utorok, 29. januára, sa v priestoroch našich súkromných škôl konal Deň otvorených dverí. Široká verejnosť, ale najmä záujemcovia o štúdium, žiaci základných škôl, mali možnosť zoznámiť sa s prostredím a vidieť na vlastné oči, ako prebieha vyučovanie či aké moderné učebné pomôcky využívajú učitelia obidvoch súkromných škôl Železiarne Podbrezová.

Z viac ako 150 zúčastnených bola väčšina z okolitých základných škôl, ale do Lopeja zavítali aj žiaci a rodičia z Revúcej, Martina, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Dolného Kubína, Tisovca, Popradu, Prievidze, Košíc či Kežmarku. Pre hostí bol na úvod pripravený kultúrny program, po ktorom mali možnosť vyskúšať si rôzne zaujímavé aktivity.

Budúci gymnazisti si mohli ešte pred prijímacími skúškami overiť svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka, riešili interaktívne úlohy, odpovedali v zábavných kvízoch, robili pokusy, vyskúšali si prácu s 360° fotoaparátom, termovíznou kamerou, či 3D tlačiarňou. Záujemcovia o štúdium na strednej odbornej škole mali možnosť nazrieť aj do dielní a tí odvážnejší aj vyskúšať, aké sú ich manuálne zručnosti, samozrejme za prítomnosti majstrov odborného výcviku.
Počas Dňa otvorených dverí predstavili svoju činnosť ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. a FMMR Technickej univerzity v Košiciach. Na aktívnych účastníkov čakal po skončení programu darček.

 

Uchádzačov o štúdium sa odprezentovalo aj ŽP VVC s.r.o.
Uchádzačov o štúdium sa odprezentovalo aj ŽP VVC s.r.o.

 

A ako vnímali Deň otvorených dverí obidve riaditeľky našich súkromných škôl?

PaedDr. Katarína ZINGOROVÁ, riaditeľka SG ŽP: „Deň otvorených dverí dopadol na výbornú. Záujem o štúdium na našej škole neustále rastie, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov nielen z blízkeho okolia, ale aj z rôznych kútov Slovenska. Jednotlivé aktivity DOD sa niesli v duchu myšlienky „vidieť, počuť, zapojiť sa, vyskúšať si a zažiť“. A ako sa vyjadril jeden z rodičov, náš bývalý žiak, je nadšený nielen z terajšieho nadštandardného vybavenia školy, ale aj z rozmanitého programu a priateľskej atmosféry, ktorá u nás vládne. Všetkým zúčastneným ďakujem za ich čas a záujem a verím, že sa s nimi opäť stretneme v máji na prijímacích skúškach.“

Ing. Miriam PINDIAKOVÁ, riaditeľka SSOŠH ŽP: „Deň otvorených dverí, ktorý sme pripravili nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre rodičov a pedagógov, mal veľmi pozitívne ohlasy. Čakala ich zaujímavá a nevšedná ukážka mimoškolskej činnosti, praktických cvičení, CNC programovania, 3D tlače, 3D skenovania a ďalších inovatívnych metód. Bol to len zlomok toho, s čím sa mohli záujemcovia o štúdium na škole zoznámiť. Pre mňa bol veľmi príjemný pocit to, že sme už v priebehu dňa dostávali množstvo poďakovaní a pozitívnych ohlasov. Teším sa na ďalšie stretnutie so žiakmi pri prijímacích skúškach. Moje poďakovanie patrí všetkým účastníkom, nielen záujemcom, ale aj hosťom a zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie.“