Deň narcisov podporujú aj zamestnanci ŽP

 

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa tento rok konala už po dvadsiaty druhýkrát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku, tentokrát to bolo 13. apríla, naplnili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sme zároveň mohli pomôcť vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Narcis

Pomôcť sme mohli okrem vhodenia dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov Dňa narcisov aj zaslaním prázdnej SMS, prípadne zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky alebo online platbou cez darcovský portál Darujme.sk, takisto získaním virtuálneho narcisu cez webovú stránku www.zlavadna.sk.
Finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierali počas Dňa narcisov, budú použité na realizáciu dlhoročných psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Z výnosu Dňa narcisov sú pravidelne podporované aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Prispieva sa aj na nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenie nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne sú podporované aj menšie občianske združenia či výskum v oblasti onkológie.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, rôzne občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

 

Opýtali sme sa našich spolupracovníkov, či podporujú myšlienku Dňa narcisov a či prispievajú do tejto zbierky:

 

Ing. Ľubomír Patin, VvrIng. Ľubomír Patin, Vvr
– Je to správna cesta, som určite za podobné myšlienky, ale dnes som zatiaľ nezaregistroval túto zbierku. Niekedy chodili dobrovoľníci aj do našich železiarní, no v poslednej dobe to už tak nebýva. Pravidelne však prispievam na túto zbierku počas Dňa narcisov a som podporovateľ podobných akcií.

 

Ing. Janka Rafayová, TtirIng. Janka Rafayová, Ttir
– Podporujem Deň narcisov, pretože mám aj v rodine ľudí, ktorí potrebujú takúto pomoc. Bola som veľmi sklamaná z informácií, na čo všetko sa tieto peniaze potom použijú. Určite si myslím, že by sa nemali používať na chody týchto organizácií. Podporujem aj prispievam vždy, ale mrzí ma, keď sa to zneužíva.

 

 

Bc. Vanda Kupcová, VtBc. Vanda Kupcová, Vt
– Určite podporujem podobné akcie a vždy keď môžem, tak prispejem. Nielen počas, ale aj mimo Dňa narcisov. Myslím si, že je to super myšlienka a som rada, že niečo také funguje. Tí ľudia si zaslúžia našu podporu a myslím si, že každý kto môže, by sa mal zapojiť do tejto zbierky.

 

 

Mgr. Zuzana Lilková, OpmMgr. Zuzana Lilková, Opm
– Je to dobrá myšlienka. Do podobných aktivít sa zapájam pravidelne a keď mám možnosť prispieť na dobrú vec, tak prispievam. Dnes som ešte nemala príležitosť, tak dúfam, že sa mi to počas dňa podarí. Mám dobrý pocit a nádej, že ľudia ešte dokážu takto symbolicky nezištne pomôcť.

 

 

 

Ivan Kaša, ŽP InformatikaIvan Kaša, ŽP Informatika
– Áno, prispievam na zbierku v rámci Dňa narcisov. Je to na dobrú vec, čiže si myslím, že je to správne. Dali sme peniaze aj synovi – prvákovi do školy, aby prispel na túto akciu aj tam. Takže podporujem určite túto myšlienku, rovnako v našej rodine celkove podporujeme Deň narcisov.