Zo sveta ocele

 

Rusko ohlásilo odvetné opatrenia v reakcii na americké clá na oceľ a hliník

Zdroj: www.webnoviny.sk

Rusko ohlásilo zavedenie odvetných opatrení v reakcii na americké clá na dovoz ocele a hliníka.

Ruský minister hospodárskeho rozvoja Maxim Oreškin vo vyhlásení uviedol, že Moskva sa rozhodla prijať odvetné opatrenia v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby vykompenzovala škody spôsobené americkými clami.

Oreškin konštatoval, že dodatočné clá sa uplatnia na širokú škálu dovozu z USA, ale odmietol ihneď vymenovať, ktorých tovarov sa budú týkať. Dodal, že clá sa uvalia na tie americké tovary, ktoré majú ruské ekvivalenty, aby sa nepoškodila národná ekonomika.

 

Od 22. júna začali platiť protiopatrenia EÚ na americké clá na oceľ a hliník

Zdroj: www.aktuality.sk

Európska komisia (EK) oznámila, že prijala nariadenie, ktorým zavádza rovnovážne opatrenia EÚ v reakcii na americké clá na európsku oceľ a hliník. Vyrovnávajúce opatrenia sú zamerané na zoznam výrobkov v hodnote 2,8 miliardy eur a nadobudli účinnosť 22. júna.

Zoznam dovážaných tovarov z USA, ktoré budú čeliť dodatočným poplatkom na hraniciach EÚ, zahŕňa výrobky z ocele a hliníka, poľnohospodárske výrobky a kombináciu rôznych iných výrobkov. Dokument EK pripomenul, že uplatňovaním týchto povinností EÚ vykonáva svoje práva v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti pripomenula, že Únia sa nechcela dostať do tejto pozície.

„Avšak jednostranné a neopodstatnené rozhodnutie USA o uložení ciel na oceľ a hliník z EÚ znamená, že nemáme inú možnosť. Medzinárodný obchod, ktorý sme v priebehu rokov rozvíjali ruka v ruke s našimi americkými partnermi, nemožno porušiť bez reakcie z našej strany,“ dodala komisárka.

Podľa Malmströmovej je odpoveď EÚ dobre zvážená, primeraná a v súlade s pravidlami WTO. Zdôraznila, že ak Spojené štáty odstránia uvedené sadzby na oceľ a hliník, aj EÚ odstráni svoje protiopatrenia. Komisia zdôraznila, že oznámenie o zavedení protiopatrení nasleduje po odovzdaní úplného zoznamu dotknutých tovarov WTO a po schválení tohto kroku kolégiom komisárov. Exekutíva EÚ protiopatrenia odobrila 6. júna v nadväznosti na predošlé rozhodnutie USA uvaliť clá na oceliarske a hliníkové výrobky z EÚ. Členské štáty EÚ vyjadrili jednomyseľnú podporu pre takýto prístup.

EÚ chce vyvážiť bilaterálny obchod s USA podľa hodnoty vývozov ocele a hliníka ovplyvnených americkými sadzbami. Podľa odhadov ide o sumu vo výške 6,4 miliárd eur. Okamžité protiopatrenia EÚ majú hodnotu 2,8 miliárd eur. Zostávajúcu hodnotu 3,6 miliárd eur chce EÚ „vyrovnať“ neskôr, do troch rokov alebo po pozitívnom zistení v rámci riešenia sporu na pôde WTO, ak k tomu dôjde skôr, ako za tri roky.