Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa:

Úspešný polrok vo výrobe v znamení rekordov

 

Z pohľadu plnenia výrobných úloh a technologických inovácií môžem hodnotiť prvý polrok 2018 ako veľmi úspešný.

V oceliarni za prvých šesť mesiacov tohto roka prekročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 4 000 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj podkročíme zhruba o 5 400 ton a objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu bezšvíkových rúr prekročíme o 9 400 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj ďalších hlavných ukazovateľov –  predváhy a výrobných prestojov. Za prvý polrok 2018 podkročíme predváhu zhruba o 1,8 kilogramu na tonu a výrobné prestoje podkročíme o 0,5 percenta.

V prvom polroku 2 Ing. Martin Domovec018 bolo v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. Spomeniem len realizáciu investície na automatické zariadenie na nadstavovanie grafitových elektród pre elektrickú oblúkovú pec, ktorá výrazne zvýšila bezpečnosť pri práci na tomto zariadení. V oceliarni sme aj v prvom polroku 2018 pokračovali v intenzívnej spolupráci s dcérskymi spoločnosťami ŽP VVC s.r.o. a Žiaromat a.s. Vďaka spoločnému projektu s Fakultou metalurgie, materiálov a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, sme pokračovali v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu.

Vo valcovni bezšvíkových rúr za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročíme o 5 000 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj prekročíme približne o 2 000 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov prekročíme približne o 3 000 ton. V prvom polroku 2018 sme dosiahli aj jeden rekordný výsledok. V máji sme zaznamenali rekordnú mesačnú výrobu na predaj v objeme 12 401 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy. Za prvý polrok 2018 podkročíme predváhu o 0,2 kilogramu na tonu.

Výrobné prestoje za prvý polrok síce prekročíme zhruba o jedno percento, ale je to hlavne z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí ocele. Aj z pohľadu technologických inovácií môžeme prvý polrok 2018 hodnotiť veľmi pozitívne. Od začiatku roka sme ďalej rozšírili počet košov s tvrdokovovými valcami na pretlačovacej stolici. Môžem konštatovať, že ide o jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov, aj zvýšenej povrchovej kvality lúp. Na pretlačovacej stolici sme pokračovali v optimalizácii parametrov nového kalibračného radu. Rovnako sme pokračovali v optimalizácii systému regulácie chladenia stojanov ťahovej redukovne.  Aj počas prvého polroka 2018 prebiehali,  v spolupráci so ŽP VVC s.r.o.,  ďalšie merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch. Umožní nám to dosiahnuť vyššie dovalcovacie teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní.

 

Ilustračná foto ťaháreň rúr, Železiarne Podbrezová
Ilustračná foto A. Nociarová.

 

V júlovej strednej oprave vo valcovni rúr budeme realizovať investičnú akciu automatického nastavovania staviteľných košov, čo nám umožní rýchlejšie a presnejšie nastavovanie jednotlivých nápichov lúp a zníženie nutných technologických prestojov. Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúr, podľa účelu použitia, môžem konštatovať stabilný objem zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín valcovne rúr.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena za prvých šesť mesiacov tohto roka prekročíme objemový plán o zhruba 1 800 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy, ktorú za prvý polrok 2017 podkročíme o 0,2 kilogramu na tonu. Aj na ťahárni rúr sme v prvom polroku 2018 dosiahli jeden rekordný výsledok. V marci sme vyrobili 3 377 105 metrov rúr, čo je rekordné množstvo metrov vyrobených v jednom mesiaci. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilnú  naplnenosť zákazkami vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach, rúrach pre automobilový priemysel, kotlových rúrach,  aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. V  sortimente galvanicky pozinkovaných rúr plánovaný objem prekročíme zhruba o dvesto ton. V sortimente presných delených rúr plánovaný objem prekročíme zhruba o päťdesiat ton. Plánovaný objem výroby v sortimente hydraulických rúr prekročíme zhruba o sedem ton.

Z pohľadu zvyšovania produktivity práce považujem za najdôležitejšiu akciu inštalovanie delenia rúr priamo za ťažnými stolicami 3 – 04 a 3 – 01. Ďalším pozitívnym krokom v optimalizácii výrobných tokov na ťahárni rúr je práve prebiehajúca investičná akcia premiestnenia obaľovacej linky ku olejovej vani v hale č. 11 so súčasným predĺžením olejovej vane. V sortimente navarovacích oblúkov za prvých šesť mesiacov dosiahneme plnenie výroby na úrovni stanoveného finančného plánu a plánovaný objem výroby prekročíme aj v sortimente redukcií o šesť ton.

Na záver môžem hodnotiť výsledky prvého polroku 2018 ako veľmi dobré a za ich dosiahnutie ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku a celej ŽP a.s.

Verím, že aj v druhom polroku tohto roku dosiahneme podobne úspešné výsledky a na konci roku 2018 ho budeme môcť hodnotiť ako ďalší z radu úspešných.