Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

Pre Dychovú hudbu Železiarní Podbrezová boli významnými aj roky na prelome storočí. V roku 1999 zastupovala Slovensko na dvadsiatom ročníku Österreichisches Blasmusikfest vo Viedni. Hrala na veľkom (monstre) koncerte, ale aj na samostatných koncertoch v oddychových zónach mesta.

Pokračovala vystúpením na 28. ročníku regionálneho festivalu dychových hudieb vo Valaskej, kde pod hosťovskou taktovkou kapelníka vojenskej hudby Jozefa Krála spolu s ostatnými dychovými hudbami odohrala pochod – Kriváň od Adama Hudeca. V septembri, na 38. ročníku medzinárodného festivalu EURO – Musiktage Bösel, v kategórii kráľovských veľkých orchestrov, obhájila naša dychovka druhé miesto z roku 1997 (rovnaké umiestnenie vtedy obsadil v kategórii kapelníkov aj Pavel Šianský). „Vašou spoluúčasťou sa stali posledné EURO hudobné dni v tomto storočí nezabudnuteľným zážitkom. Osobitne príjemnou spomienkou sú pre nás divákov vaše svižné, dobrú náladu prinášajúce vystúpenia v rámci medzinárodného stretnutia ľudovej hudby v sobotňajšom euro-stane,“ píšu v ďakovnom liste organizátori Alays Gelhaus a Margareta Aufenanger.

 

Účasť na Pádivého Trenčíne sa postupne pre našu dychovku stala tradíciou
Dychová hudba ŽP na Pádivého Trenčíne

Dychová hudba Železiarní Podbrezová sa v rámci Hudobného leta 2000 zúčastnila regionálneho festivalu „Popoludnie s dychovkou“ vo Valaskej. Prijala tiež pozvanie na festival v žarnovickom regióne, kde vystupovala ako hosť programu. Účasť na celoslovenskom festivale Pádivého Trenčín sa už stala tradíciou. V uvedenom roku k povinnej skladbe – Slovenskému tancu č. 1, ako aj technicky náročným skladbám Tedda Huggensa – Fugue a la Mode, Ľudovíta Wiessingera Sarba Libera, pribudla variácia na poštárske motívy – Poštársky tanec od Pavla Šianského, ktorú napísal pre medzinárodnú súťaž v slovinskom Maribore. V Trenčíne ju podbrezovská dychovka uviedla v slovenskej premiére. S uvedeným programom si Dychová hudba Železiarní Podbrezová vybojovala vo svojej kategórii „zlaté pásmo“. Zároveň získala Cenu mesta Trenčín za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby. Osobitnú cenu získala k 160. výročiu založenia podbrezovských železiarní.

Otázka č. 12: Aký názov mala skladba Pavla Šianského, ktorá mala premiéru v Trenčíne?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.