Oceliarne v EÚ žiadajú o ochranu pred záplavou ocele zo sveta

 

Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov po zavedení ciel vo výške 25 percent na jej dovoz do USA. Európska únia (EÚ) musí preto konať, vyzvali v liste, ktorý Únii a jej inštitúciám adresovali šéfovia európskych oceliarní.

Až štyridsaťpäť vedúcich pracovníkov z oceliarní, ktoré sa podieľajú približne 90 percentami na výrobe ocele v EÚ, v liste upozornilo, že vyhliadky európskeho oceliarskeho priemyslu náhle klesli a dlhodobé trendy nie sú priaznivé. „Nadmerná globálna kapacita v oceliarskom priemysle a využívanie trhu EÚ ako dumpingového priestoru pre nadbytočnú kapacitu zo sveta, sú koreňom problému,“ píše sa v liste.
Dovoz ocele do EÚ sa od roku 2013 viac ako zdvojnásobil, zatiaľ čo dopyt vzrástol len nepatrne a v tomto roku 2019 dokonca klesol.

Európska komisia v súčasnosti analyzuje možné „ochranné“ opatrenia na obmedzenie prílevu ocele a zabránenie prudkému zvýšeniu jej dovozu do Únie v dôsledku 25-percentných ciel v USA, ktoré uzavreli americký trh. Podľa šéfov oceliarní by sa tieto ochranné opatrenia mali sprísniť.

V súčasnosti sú kvóty v EÚ stanovené na priemernej úrovni dovozu v rokoch 2015 – 2017 plus 5 percent, pričom ich zvýšenie o ďalších 5 percent sa predpokladá od 1. júla, aj o rok neskôr. Nad rámec týchto kvót sa uplatňuje 25-percentná colná sadzba na import ocele.

Šéfovia z oceliarskeho priemyslu vyzvali krajiny EÚ, Európsky parlament a Európsku komisiu, aby zvolali mimoriadne stretnutie so zástupcami tohto odvetvia s cieľom prediskutovať riešenia.