Bronzová medaila pre Železiarne Podbrezová za spoluprácu

 

Dňa 2. júna usporiadal hasičský zbor v Brusne súťaž v rámci územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany. Preteky hasičov sa konali pri príležitosti 125. výročia založenia hasičského zboru v Brusne.

Prvé poznatky o hasičskom zbore sa objavili v kronike obce Brusno v roku 1894, ale je možné, že v obci Svätý Ondrej nad Hronom, ktorá je v súčasnosti časť Brusna, existoval hasičský zbor i skôr.

 

V súťaži sa predstavilo dvadsaťpäť kolektívov z okresu Banská Bystrica. Foto: A. Nociarová
V súťaži sa predstavilo dvadsaťpäť kolektívov z okresu Banská Bystrica

 

K základným povinnostiam zboru patrí preventívno-výchovná činnosť a v prípade potreby aj ostrý zásah. Za posledných dvadsať rokov zasahoval zbor minimálne tridsaťkrát, napríklad pri lokalizácii prevažne lesných požiarov. Hasiči však nepomáhajú iba pri požiaroch, ale aj pri povodniach alebo iných živelných pohromách. Aktivita požiarnikov predstavuje stovky brigádnických hodín pri úprave, údržbe a oprave požiarnickej techniky a výstroje, pomoc občanom pri prečistení upchatej kanalizácie, skrášľovaní obce a hasičskej zbrojnice, asanácii starého bytového fondu či mnoho ďalších činností.

V súčasnosti má organizácia viac než sto členov a patrí k najlepším organizáciám v okrese Banská Bystrica.

V súťaži, ktorá sa konala v prvý júnový víkend, sa predstavilo dvadsaťpäť kolektívov z okresu Banská Bystrica. Územná súťaž je najvyššia súťaž v rámci územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Banská Bystrica, odkiaľ víťazi jednotlivých kategórii postupujú na krajskú súťaž, z ktorej následne najlepší postupujú na republikovú súťaž.

Pri otvorení súťaže boli slávnostne dekorovaní sponzori podujatia. Bronzovú medailu za spoluprácu prevzal za Železiarne Podbrezová Peter Kovalčík, veliteľ závodného hasičského útvaru.

 

Zľava Imrich Kolpák, Peter Kovalčík, Ján Hudák a Miroslav Hraško. Foto: A. Nociarová
Zľava Imrich Kolpák, Peter Kovalčík, Ján Hudák a Miroslav Hraško

 

Viac o spolupráci a význame bronzovej medaily nám povedal Imrich Kolpák, predseda územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici, podpredseda krajskej organizácie a člen najvyššieho orgánu – prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany:

– Spolupráca so Železiarňami Podbrezová začala približne v roku 2007, kedy naše deti, ako víťazi okresnej súťaže, postúpili na medzinárodnú súťaž do susedného Rakúska. Vtedy nám pomohli železiarne a dali nám sponzorský dar v podobe nového jednotného oblečenia. Odvtedy, takmer každoročne, prostredníctvom našich hasičov, ktorí pracujú alebo pracovali v ŽP a.s. nám pomáhajú či už vecnými cenami alebo darčekmi pre naše deti.

Bronzová medaila za spoluprácu sa dáva len nečlenom alebo firmám, nemôže ju dostať člen dobrovoľného hasičského zboru alebo dobrovoľnej požiarnej ochrany. Toto ocenenie je na úrovni územnej organizácie a je to tretí stupeň. Ocenenie je trojstupňové, krajská organizácia môže udeliť striebornú medailu, čiže druhý stupeň a potom prezídium môže dať to najvyššie ocenenie, teda zlatú medailu, ktorá znamená prvý stupeň.