V júni blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov
Michal MEDVEĎ
Aleš PANČÍK
Blažena REPKOVÁ
Roman RONČÁK

30 rokov
Mária DEKRÉTOVÁ

40 rokov
Peter ENGLER
Marta PANČÍKOVÁ

Životné jubileá

Eva BERAXOVÁ
Juraj BREČKA
Miloš DONOVAL
Pavol KUNŠTÁR
Marian SRNKA
Mária ŠLÚCHOVÁ
Jozef KUBEK
Daniela MÔCIKOVÁ
Igor ROHÁČ
Ing. Ivan SETVÁK
Ľubomír ŠÁRIK
Marta BERAXOVÁ
Lýdia CENCEROVÁ
Pavol HLÁSNIK
Dana JAGERČÍKOVÁ
Mgr. Jarmila KUPCOVÁ
Aneta POTOČÁROVÁ
Eva RAČÁKOVÁ
Blažena REPKOVÁ