Spoločnosť ŠK Železiarne Podbrezová a.s. oznamuje

 

všetkým záujemcom o firemné akcie a spoločné posedenia kolektívov a turnaje v kolkoch, že k 31. máju 2019 prestala prevádzkovať kolkárničku pri Hrone v Podbrezovej.

Spoločnosť ponúka pre záujemcov o uvedené akcie priestory bufetu v Dome športu v Podbrezovej, aj s vonkajším posedením a tiež kolkárske dráhy. Nájom za priestory bufetu je 20 eur a jedna dráha 10 eur/hodina.

V prípade záujmu sa môžete hlásiť u správcu športových objektov p. Kučeru na tel. č. 1224, mobil 0910 219 699 alebo správcu kolkárne v Dome športu p. Kyselicu na tel. č. 1233, mobil 0903 553 470.