V novembri blahoželáme

 

pracovné  jubileá     

 

35-ročné

Július MURÁNSKY

Zuzana ŠVANTNEROVÁ

 

30-ročné

Jaroslav ŠELEST

 

25-ročné

Peter HRIŇ

Milan NÁTHER

Karol RYBÁR

 

20-ročné

Milan FAŠKO

Ján SLOPOVSKÝ

 

životné jubileá

Peter ČELLÁR

Ľubica FABRICIUSOVÁ

Milan KOVÁČ

Juraj KURAJDA

Martin LUPTÁK

Emília MEDVEĎOVÁ

Roman MUCHA

Katarína PODHAJSKÁ

Milan POHORELEC

Mgr. Ivana WEISOVÁ

Branislav BACÚŠAN

Jozef DEBNÁR

Mgr. Zuzana KARAKOVÁ

Peter KOVALČÍK

Dušan POTKÁNY

Eva POTOČÁROVÁ

Ružena RIESOVÁ

Ladislav FAŠKO

Bohuslav LUPTÁK

Ľubomír MURÍN

Ján RYBÁR

Peter SLIVKA

Zdenko TOKÁR

Ján TRNIK