Poďakovania a spomienky

 

 

POĎAKOVANIA

   

Františkom JAGANOM z Pohronskej PolhoryĎakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom

Františkom JAGANOM z Pohronskej Polhory.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

Annou SCHUSTEROVOU z PodbrezovejĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou

Annou SCHUSTEROVOU z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

Jánom BELLOM z PodbrezovejĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým otcom a starým otcom

Jánom BELLOM z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

 

Zoltán AMTMAN z PodbrezovejDňa 27. októbra sme si pripomenuli štvrté výročie odvtedy, ako nás opustil milovaný manžel

Zoltán AMTMAN z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína manželka

 

 

Augustín PATÚŠ z Hornej LehotyDňa 27.októbra uplynulo osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec

Augustín PATÚŠ z Hornej Lehoty

S láskou a úctou spomína syn a dcéra s rodinami a ostatní príbuzní

 

 

Mareka ŠARÍKA z Podbrezovej„Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.“

Dňa 2. novembra sme si pripomenuli dvadsiate siedme výročie úmrtia nášho milovaného otca, dedka a pradedka

Mareka ŠARÍKA z Podbrezovej, Lopeja

Márii ŠARÍKOVEJ z Podbrezovea tretie výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky

Márii ŠARÍKOVEJ z Podbrezovej, Lopeja.

S láskou a úctou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú im s nami tichú spomienku.

Dcéra Lýdia s rodinou