Deň otvorených dverí na TUKE

Maturanti súkromných škôl ŽP na návšteve v TUKE
Maturanti súkromných škôl ŽP na návšteve v TUKE

Žiaci končiacich ročníkov súkromných škôl ŽP stoja pred ďalšou bránou rozhodovania sa o svojej budúcnosti, a preto im bola ponúknutá možnosť účasti na Dni otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach.

Študenti túto možnosť s radosťou využili a plní očakávania 24. októbra vyrazili do priestorov  košickej univerzity, kde pre nich boli pripravené aktivity,  ako:
– virtuálna realita,
– výstava auta s vysvetlením z akých materiálov sa skladá, ako sa vyrába, recykluje,
– možnosť súťažiť o tablet.

Po absolvovaní aktivít v hlavnej budove školy sme sa rozdelili na skupiny a premiestnili na jednotlivé fakulty.  Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie  – oddelenie hutníctva a zlievarenstva si maturanti pozreli vodný model plynulého odlievania, ktorý im predstavili Ing. Peter Demeter, PhD., Ing. Paed. IGIP a doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. Druhým oddelením bolo materiálové inžinierstvo, kde im odborným výkladom Ing. Miloša Matvija, PhD., bola vysvetlená mikroskopia a makroskopia kovových aj nekovových materiálov.

Žiaci absolvovali prednášku o možnostiach štúdia na vysokej škole, ktorú prezentovala doc. Ing. Dana Baricová, PhD., Ing. Paed. IGIP.

Na ceste domov niektorí živo diskutovali o tom čo videli a ako to na nich zapôsobilo, preto verím, že sme žiakom pri ich budúcom rozhodovaní pomohli a mnohí už začali po tomto dni uvažovať nad štúdiom na fakulte.