Pilotná spolupráca medzi ŽP VVC a Transmesou na počítačovom modelovaní ťahania rúr s vnútorným špirálovým rebrovaním

Návšteva z Transmesy

 

    Dňa 10. októbra 2017 sa na pôde ŽP VVC s.r.o. uskutočnil seminár o ťahaní rúr v Transmese za prítomnosti výrobného riaditeľa ŽP a.s., pracovníkov ŽP VVC,  pracovníkov ťahárne rúr ŽP a.s. a dvoch zástupcov spoločnosti Transmesa. Na seminári odznela prednáška Jordiho Vendrella, hlavného odborníka Transmesy pre technológiu ťahania rúr.

V plnom pracovnom nasadení
V plnom pracovnom nasadení

Jordi Vendrell v prednáške podrobne popísal hlavné problémy pri ťahaní osemhranných hrubostenných rúr s vnútorným špirálovým rebrovaním vrátane problematiky kvality vstupného materiálu (polygón, excentricita). Po diskusii nasledovala prednáška Ing. Petra Bellu, PhD. o výsledkoch počítačového modelovania ťahania osemhrannej rebrovanej rúry v prostredí DEFORM-3D. Prezentované výsledky boli zavŕšením spolupráce Oddelenia modelovania simulácie procesov ŽP VVC a Transmesy, ktorá sa týkala simulačných štúdií ťahania osemhrannej drážkovanej rúry v prostredí DEFORM-3D z troch vstupných rozmerov, vrátane vypĺňania drážky počas ťahania, napäťovo-deformačnej analýzy tvárneného materiálu, silovej analýzy nástrojov a dopruženia rúry po ťahaní. V následnej diskusii s J. Vendrellom boli okrem výsledkov štúdie prekonzultované aj odborné témy pre možnú spoluprácu ŽP VVC a Transmesy v nasledujúcom období.

Modelová konfigurácia
Modelová konfigurácia pre výpočet ťahania