V novembri blahoželáme

 

Životné jubileá

Michal MARCINKO
Ing. Pavol MAŤAŠ
Ivan ŠEBEŠ
Pavol BERČÍK
Peter KAJČÍK
Janka KOSTELNÁ
Zuzana KOVÁČOVÁ
Eva KURČÍKOVÁ
Vladimír PETRÍK
Miroslav ZÁZRIVEC
Ing. Ján BELKO
Peter HôRČIK
Ľubomír ISKRA
Katarína JUHANIAKOVÁ
Edita SCHWARZBACHEROVÁ
Ľubica TRAJTEĽOVÁ
Branislav TREPÁČ
Ing. Ivan ULBRICHT

Pracovné jubileá

20 rokov
Ing. Pavol ŽILKA

25 rokov
Ján MUCO

30 rokov
Emil PEŤKO

35 rokov
Dagmar BÍLLA
Pavol KOŠTIAĽ
Mária PAVKOVÁ
Rudolf PREDAJŇA
Peter STRAKA

40 rokov
Ing. Július KRIVÁŇ