Európsky týždeň na Cypre

V dňoch 7. – 11. októbra sa v škole „Žiaci Pytagora“ v Limassole na Cypre uskutočnil „Európsky týždeň“ v rámci projektu „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“, ktorý bol financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Tejto mobility sa zúčastnili žiaci a koordinátori z piatich partnerských krajín – Cyprus, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko.

Počas týždňa účastníci absolvovali rôzne aktivity a podujatia, ako napríklad zoznámenie sa a zjednotenie internacionálnych tímov formou tanca, kurz odbornej angličtiny a zostavenie slovníka ekonomických termínov, odborný seminár ako správne zostaviť podnikateľský plán, ekonomickú modelovú hru v medzinárodných skupinách, interaktívnu hodinu gréckeho a ruského jazyka a praktické semináre s názvom „Možnosti internetu pri otvorení nového podnikania“ a „Použitie nástrojov vo vyučovacom procese“.

Okrem toho všetci účastníci prezentovali svoje národné vlajky, hymny a štátny znak, kroje, zaujímavé tradície, niektorí aj tance a taktiež naučili svojich nových priateľov populárnu pesničku vlastnej krajiny v ich rodnom jazyku.

V rámci kultúrneho aspektu mobility navštívili účastníci starodávne horské pravoslávne kláštory Ioanna Lampadista a Kikkos, ktoré patria do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a navštívili aj antické mesto Kurion. Boli aj v tvorivom centre pre mladých „YourXstreet“, kde sa oboznámili s podnikateľským plánom otvorenia podobného klubu a taktiež sa zúčastnili praktických hodín súčasného boja s mečom a vyskúšali si maľovanie grafitov.

Účastníci Európskeho týždňa v Limassole na Cypre
Účastníci Európskeho týždňa v Limassole na Cypre

Touto mobilitou účastníci získali nové vedomosti a zručnosti v obchodnej angličtine a ruštine, praktické zručnosti v podnikateľskom plánovaní a vypracovaní podnikateľských plánov, osvojili si nové technológie, ktoré je možné využiť na odštartovanie nového podnikania a vo vzdelávacom procese. Taktiež vytvorili spoločný produkt – mini-slovník ekonomických termínov v anglickom, ruskom, poľskom, lotyšskom, litovskom a slovenskom jazyku.

Dôležitým výsledkom je aj neformálny výsledok mobility. Účastníci partnerských krajín nadviazali veľmi dobré priateľské vzťahy, trávili spolu veľa času a spoznali veľa nového o živote svojich rovesníkov z rôznych krajín.