Po DOD v tom majú študenti jasno

 

Budúci maturanti každoročne stoja pred rozhodnutím, ktoré im nasmeruje cestu po ukončení strednej školy. Kontinuálne pokračovať vo svojom odbore môžu aj štúdiom na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. O jej študijných odboroch a materiálno-technickom vybavení boli študenti SSOŠH ŽP oboznámení 16. októbra na Dni otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach.

Študenti SSOŠH ŽP s doc. Ing. Ivetou Vaskovou, PhD., dekankou FMMR TU v Košiciach
Študenti SSOŠH ŽP s doc. Ing. Ivetou Vaskovou, PhD., dekankou FMMR TU v Košiciach

Pracovníci fakulty nám pripravili zaujímavý program zameraný na predstavenie pracovísk fakulty, jej študijných odboroch a možnostiach uplatnenia v praxi. Absolvovali sme prehliadku priestorov fakulty, laboratórií a navštívili sme aj Laboratórium simulácie procesov prúdenia, ktoré je spoločným pracoviskom fakulty a ŽP VVC s.r.o., v ktorom sme mali možnosť vidieť fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s.

Aktívnou diskusiou so sprevádzajúcimi pracovníkmi boli naši študenti informovaní o podmienkach prijatia, náročnosti štúdia, možnostiach ubytovania, ako aj o študentskom živote, ktorý je na fakulte veľmi pestrý a rodinne založený. Z rozhovorov vyplynulo, že študenti našej školy vidia svoju blízku budúcnosť práve na jednom z odborov tejto fakulty.

Ďakujeme zamestnancom fakulty za prípravu programu a čas, ktorý s nami strávili a spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. za poskytnutie autobusovej dopravy.