S Ing. Františkom Schoberom, vedúcim odboru zásobovania

Tento rok bol pre nás náročný, ale aj úspešný

 

Plynulý chod Železiarní Podbrezová a.s. si vyžaduje bezchybný systém v zásobovaní výrobných prevádzkarní či obslužných útvarov. Ako sa vám darilo od začiatku roka?

– Tento rok je trochu špecifický v dodávkach materiálov a náhradných dielov. Od začiatku roka sa stretávame s dlhými dodacími lehotami. Vo väčšine výrobných podnikov výroba takmer prekračuje výrobné kapacity a vysoký dopyt po výrobkoch nielenže predlžuje dodacie termíny, ale aj dvíha ceny. Dodávky sa predlžujú z niekoľkých týždňov na takmer pol roka. Vďaka neustálej komunikácii zamestnancov zásobovania s našimi dodávateľmi a ich dobrým pracovným vzťahom sa nám darí zabezpečovať všetky požiadavky včas. Preto našim kolegom patrí poďakovanie, že aj v tomto stresovom období vykonávajú svoju prácu svedomito a na 100 percent. Veríme, že sa táto situácia na trhu ustáli a všetci si budeme môcť oddýchnuť počas vianočných sviatkov v kruhu našich rodín a zhodnotiť, že tento rok bol pre nás náročný, ale aj úspešný.

 

Vďaka neustálej komunikácii zamestnancov zásobovania s našimi dodávateľmi a ich dobrým pracovným vzťahom sa nám darí zabezpečovať všetky požiadavky včas.

 

Čím žijete v zásobovaní v týchto dňoch?

– Koncom septembra sa nám v sklade náhradných dielov na novom závode zodvihla podlaha od zeme niekoľko centimetrov. Keďže ide o havarijný stav a strategický sklad, aktuálne riešime túto situáciu s Ttir. Musíme sa správne rozhodnúť, čo je z dlhodobého hľadiska efektívnejšie pre ŽP a.s. a stanoviť ďalšiu víziu fungovania zásobovania tak, aby nám opravený, prípadne nový sklad slúžil ďalšie desaťročia.

Znovu máme personálne problémy, hlavne v referáte, ktorý zabezpečuje náhradné diely zo zahraničia a je asi najdôležitejší pri objednávaní materiálov na opravy. Zmeny nás zastihli v období blížiaceho sa konca roka a s ním aj opráv v oceliarni a vo valcovni rúr. Nová pracovníčka sa musí v krátkom čase zoznámiť s fabrikou, ľuďmi a našim systémom objednávania materiálov. Čiže tento čas nás v zásobovaní znova preverí, či sa dokážeme zomknúť, či vieme spolupracovať a navzájom si pomáhať. Pevne verím, že keď sme to dokázali pred rokom a pol, tak to dokážeme aj teraz. V najbližšom období budem aj ja tri týždne neprítomný, takže už vopred ďakujem kolegom za zvýšené úsilie a dobre odvedenú prácu.

Čo je vašou prioritou do konca roka?

– Do konca roka nám neostáva veľa času. Ako som už spomenul, blížia sa opravy a s tým aj zvýšená potreba náhradných dielov a materiálov. Pre nás je najdôležitejšie zabezpečiť ich v požadovanom termíne. To je pri terajších dodacích dobách veľmi náročné, a preto konzultujeme s prevádzkarňami rôzne možnosti – či už musíme posúvať termíny, alebo sa snažíme vybrať náhradu, alebo musíme požadovať od dodávateľa, aby nám materiál vyrobil a dodal v poslednom možnom termíne tak, že ho priamo v deň montáže dovezieme do prevádzky. Keď sa nám podarí do konca roka splniť dve úlohy o ktorých som sa zmienil – zabezpečiť opravy materiálne a zvládnuť personálne zmeny, budeme spokojní.