V decembri odišli

do predčasného
starobného dôchodku
Jozef TRUBAČ
Ľubomír VLČEK
Anna FEDOROVÁ
Anna GAJDOŠOVÁ
Marián KUČERA
Milan TUROŇ
Jaroslava MEDVEĎOVÁ
Miroslav SEKÁČ
Pavol ŠIMA
Jozef HLÁSNIK
Miroslav KŇAZOVICKÝ
Milan NOSÁĽ
Ružena RIESOVÁ
Peter TURŇA
Pavol BERČÍK
Katarína KLIMENTOVÁ
Miroslav MAJERÍK
Ing. Danka PAUČÍKOVÁ
Juraj SLABEJ
Peter VOJTAS
Ing. Mária HAVAŠOVÁ
Slavomír KOZA
Slavomír SPIŠIAK
Iveta TALIANOVÁ
Vladimír TURŇA
Ing. Jana VAISOVÁ
Elena DANČOVÁ
Anna PANČÍKOVÁ
Soňa MEDVEĎOVÁ
Mária PLEVOVÁ
Anna ŠVANTNEROVÁ

do starobného dôchodku
Milan MICHALÍK
Pavol PANČÍK

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.