Editoriál

Pred niekoľkými dňami sme oslávili príchod nového roka. Pre noviny Podbrezovan bude výnimočný, keďže sme začali písať ich 80. ročník, ako ste si mohli všimnúť v hlavičke. Príbeh našich novín sa však začal ešte skôr. Prvý Podbrezovan uzrel svetlo sveta v júni v roku 1930. Išlo o závodný časopis robotníctva v štátnych železiarňach v Podbrezovej, Hronci a Tisovci. Celkovo vyšlo sedem čísel. Po jedenástich rokoch začali vychádzať závodné noviny znovu, ale pod názvom Podbrezová. Boli dvojjazyčné – v nemeckom a v slovenskom jazyku. Nemali pravidelnú periodicitu a celkovo vychádzali dva roky. Podbrezovan sa začal nepretržite tlačiť 23. decembra 1945. Spočiatku išlo o mesačník. Až po vytvorení redakcie v roku 1949 dostal profesionálnejšiu tvár a rozšírila sa žánrová skladba. Periodicita bola skrátená a z Podbrezovana sa stal dvojtýždenník, ktorým je dodnes. Naše noviny majú bohatú čitateľskú základňu a okrem zamestnancov a ich rodinných príslušníkov ich čítajú aj bývalí zamestnanci, pracovníci dcérskych spoločností, ale viaceré témy sú inšpiráciou aj pre celoslovenské médiá. My v redakcii vám budeme aj v novom roku prinášať aktuálne spravodajstvo z diania v našej fabrike, jej dcérskych spoločnostiach, prinášať rôzne zaujímavosti, súťaže a mnohé ďalšie. Ďakujeme vám za priazeň a prajeme všetko dobré v novom roku.