Poďakovania za vianočný balíček

Vianočné prekvapenie v podobe mäsových balíčkov od vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová potešilo všetkých súčasných i bývalých zamestnancov. Dôkazom je množstvo telefonátov, ktoré sme v redakcii obdržali. Naši bývalí pracovníci prostredníctvom nich adresovali slová vďaky vedeniu podbrezovských železiarní, na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Sotákom. Nezabudli na vianočné i novoročné priania a zaželali všetkým súčasným pracovníkom len to najlepšie. V hlase sme neraz počuli záchvevy dojatia a radosti. Nebýva totiž pravidlom, že si zamestnávateľ takýmto spôsobom spomenie na svojich bývalých spolupracovníkov. S veľkou vďakou sa stretli aj doručovatelia vianočných prekvapení. Naši starkí, ktorí v podbrezovskej fabrike prežili kus svojho života, im s nostalgiou vyrozprávali mnohé príhody z minulosti a keby zostalo viac času, „vianoční poštári“ by sa dozvedeli ešte omnoho viac.
Okrem telefonátov nám do redakcie prišli aj viaceré e-mailové poďakovania a pozdravy. Niektoré z nich si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

• Ďakujem vedeniu Železiarní Podbrezová za vianočný darček v podobe mäsového balíčka a za to, že myslí na nás dôchodcov. Pravidelne dostávam i noviny a taktiež kalendár. Prajem vedeniu podniku a všetkým zamestnancom pevné zdravie, osobné a pracovné úspechy a nech sa vám darí aj naďalej. Ešte raz veľké ĎAKUJEM.

S pozdravom Božena Szántóová

• Ďakujem za bohatý balíček plný vyberaných dobrôt, ako aj za druhý balík s kalendárom na rok 2024. Oba darčeky svedčia o dobrej prosperite firmy, v ktorej som až do dôchodku pracoval. To ma ako bývalého zamestnanca napĺňa hrdosťou a obdivom k vašej úspešnosti a prajnosti, keďže dokážete pamätať aj na bývalých zamestnancov, ktorí sú už dlhé roky na dôchodku a na súčasných dobrých výsledkoch nemajú zásluhy. Prajem vám rovnaké alebo väčšie úspechy v novom i ďalších rokoch.

Pozdravuje bývalý zamestnanec Peter Piar

• Ďakujeme vedeniu spoločnosti Železiarne Podbrezová za bohatý vianočný balíček, ktorý nás tento rok opäť potešil. Prajeme vedeniu a všetkým zamestnancom v novom roku 2024 veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, lásky, porozumenia a veľa pracovných i osobných úspechov.

Eva Žitná s manželom

Mojím prostredníctvom sa chcem poďakovať za pani Milotu Kaliskú predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP a.s. Vladimírovi Sotákovi a celému vedeniu fabriky za vianočný balíček, ktorý dostala do zariadenia pre seniorov. Za takýto neobvyklý prístup k seniorom, a to aj po mnohých rokoch od ukončenia pracovného pomeru, ste našu tetu dojali až k slzám. Veľmi pekne ďakujem v jej mene a prajem všetkým, ktorí na takomto rozhodnutí a jeho realizácii majú svoj podiel, nech sa im veľkorysosť a ľudskosť niekoľkonásobne vráti.

Milotka Kaliská a jej neter Lada Svetíková

• Vážený pán generálny riaditeľ,
pred Vianocami som dostala zo Železiarní Podbrezová balíček. Musím sa priznať, že som dlho nemohla zastaviť slzy. Nie pre samotný balíček, ale preto, že nezabúdate na svojich bývalých zamestnancov. Som hrdá na to, že som pracovala v podniku, jedinom na Slovensku, ktorý myslí nielen na súčasných zamestnancov, ale aj na tých, ktorí už opustili jeho brány. Ďakujem Vám a prajem Vám veľa zdravia, aby Vaše dobré srdce ešte dlho pomáhalo.

S úctou Vaša bývalá zamestnankyňa Alica Dudášová

• Ďakujeme Predstavenstvu ŽP a.s za vianočný balíček. Prajeme všetko dobré v novom roku.

Rodina Kránerová, Brezno