Naším želaním je získať viac zákaziek

 

S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim prevádzkarne ťaháreň rúr

Plynie deviaty mesiac roka. Darí sa vám plniť predsavzatia stanovené na jeho začiatku?

– Jedným z našich najdôležitejších dlhodobých predsavzatí je pracovať bezpečne. V počte evidovaných úrazov, ktorých máme v porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého roka o sedemnásť menej, je trend priaznivý. V počte registrovaných úrazov sme na tom horšie a napriek opatreniam vykonávaným s kolegami z odboru bezpečnosti a životného prostredia máme od začiatku roku osem, čo je o tri úrazy viac. V oblasti kvality je dôležitým ukazovateľom počet reklamácií, kde je trend pozitívny a v porovnaní s obdobím minulého roku máme o sedem reklamácií menej.
Limity vlastných a materiálových nepodarkov dodržiavame. Čo sa týka plnenia výrobných úloh, naše očakávania z dôvodu nízkeho objemu zákaziek, spôsobenej krízou na trhu, sa neplnia. Úlohy stanovené finančným plánom na začiatku roka v distribučnej výrobe presných bezšvíkových rúr plníme len na 82 percent, galvanicky pozinkovaných rúr na 79 percent a presne delených rúr na 85 percent. O niečo lepšia situácia je vo výrobe oblúkov. Plán distribučnej výroby plníme v tomto sortimente na 114 percent a vo výrobe tvaroviek na 108 percent. Celkovo však, aj z dôvodu nízkych predajných cien, je výsledok hospodárenia v ťahárni rúr neuspokojivý.

A čo oblasť technických inovácií?

– Začiatkom leta sme namontovali rozdružovacie a ojehľovacie zariadenie na kontrolnom rošte v hale č. 12. Toto prototypové zariadenie bolo skonštruované presne podľa našich požiadaviek a spolu s umiestením váhy do zberného zásobníka a pracoviskom na zväzkovanie rúr šetrí manipulačné časy, zvyšuje produktivitu práce a pretože ide o automatické strojné ojehľovanie, obmedzili sme ojehľovanie ručným elektrickým náradím, pri ktorom z dôvodu vibrácií hrozilo riziko vzniku chorôb z povolania.

Čo je pre vás prioritou v týchto dňoch?

– Prioritou týchto dní je pre nás hlavne pracovať efektívne, čo je v tejto situácii oveľa ťažšie, ako keď sme prepĺňaní zákazkami. Snažíme sa eliminovať výrobné sklzy napriek tomu, že na výrobu niektorých zákaziek máme len pätnásť pracovných dní. Toto obdobie sa snažíme spolu s našimi kolegami z technicko-investičného odboru a centrálnej údržby využiť na realizáciu investičných akcií a vykonanie generálnych opráv. Tento týždeň uvádzame do prevádzky kontrolný rošt v hale č. 13, kde ja taktiež súčasťou zbernej muldy zabudovaná váha a priamo na tom mieste je aj pracovisko na zväzkovanie rúr. Uplynulý týždeň bola ukončená generálna oprava žíhacej pece č. 7, zameraná na výmenu chladiaceho kanála.

 

Nový kontrolný rošt v hale č. 13 so vstavanou váhou a pracoviskom na zväzkovanie rúr. Foto: I. Kardhordová

 

Čo vás čaká ešte do konca roka?

– Do konca roka nás v spolupráci s kolegami z centrálnej údržby ešte čaká ukončenie niekoľkých rozpracovaných generálnych opráv, z ktorých najväčšie sú generálna oprava ťažnej stolice č. 222, rovnacej a deliacej linky 423/426, hrotovačky AVS 100 a žeriavu č. 158. S kolegami z technicko-investičného rozvoja musíme zrealizovať ešte niekoľko investičných akcií, ktoré sa z dôvodu krízy COVID-19 budú ukončovať až začiatkom budúceho roku. Ide hlavne o montáž novej deliacej linky-delenie technológiou upichovaním od firmy REIKA a o realizáciu prvej etapy úpravárenskej linky pre spracovanie rúr v dĺžkach do 20 metrov. Toto zariadenie bude poskladané z našich súčasných zariadení, s doplnením novo nakúpených zariadení. Z prvej etapy sa najviac tešíme na zariadenie na automatické ukladanie 20-metrových rúr do šesťhranu, ktoré je v súčasnosti fyzicky veľmi náročné.

A my by sme si priali, aby sa nám do konca roka naskytlo viac zákaziek, aby sme od januára budúceho roka mohli nabehnúť na 4-čatový pracovný režim, na ktorý sme už zvyknutí niekoľko rokov.