Národný park Poloniny

 

Najvýchodnejším slovenským národným parkom je Národný park Poloniny s pôvodnými rozľahlými bukovými a jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová. Národný park je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí a bezprostredne susedí s poľským Bieszczadskim Parkom Narodowym a ukrajinským Užanskym nacionaľnym pryrodnym parkom.

Horský celok, v ktorom národný park vyhlásili, je známy pod názvom Bukovské vrchy. Pomenovanie Poloniny pochádza od jedinečných horských hrebeňových lúk, nachádzajúcich sa nad úrovňou lesa, v týchto končinách sa nazývajú poloniny. V roku 1993 bol Národný park Poloniny zaradený organizáciou UNESCO do siete medzinárodných biosférických rezervácií. V júni 2007 boli do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO pripísané aj pralesy Stužica, Havešová a Rožok v Bukovských vrchoch, spolu s Vihorlatským pralesom a s pralesmi na Ukrajine. Takmer osemdesiat percent rozlohy tvoria lesy, typický ráz krajiny predstavujú zaoblené hrebene doliny. Len miestami vystupujú na povrch ostré skalné vrchy. Výnimočnosť územia spočíva vo výskyte najväčších komplexov pôvodných bukovo-jedľových lesov v Európe, ktoré miestami prechádzajú až do pralesov a v mimoriadnej koncentrácii vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Územie charakterizuje výskyt veľkých šeliem – medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida a mačky divej a žije tu aj zubor hôrny, ktorý sa vo voľnej prírode na Slovensku vyskytuje iba v tomto národnom parku.

Hlavným východiskom pre návštevu Polonín je okresné mesto Snina. Ak sa chcete ocitnúť na najvýchodnejšom bode Slovenskej republiky, vyberte si trasu na najvyšší vrch regiónu Zemplín, Kremenec, ktorý má nadmorskú výšku 1221 metrov. Keď sa ocitnete na jeho vrchole, nečakajú vás nejaké veľké výhľady na okolitú krajinu, ale ocitnete sa na rozmedzí troch štátov. Na vrchol vás dovedie červeno značený turistický chodník (z Novej Sedlice). Pokiaľ túžite po výhľadoch, navštívte len niekoľko minút vzdialenú tzv. Kamennú lúku. Zaujímavá môže byť pre vás aj okrajová prechádzka lesom. Nádherné, prevažne bukové spoločenstvá, ponúkajú pohľad na stovky druhov rastlín a množstvo živočíchov či organizmov. Môžete tu vidieť endemit, množstvo húb či v roku 2004 privezené majestátne zubry.

Ruský Potok, Cerkva svätého MichalaVstupnou bránou do rezervácie Stužica je takzvaný Temný vŕšok. Nemenej zaujímavý je aj výlet do okolia vodárenskej nádrže Starina, ktorá je najväčšou nádržou pitnej vody na Slovensku, dokonca niektoré zdroje uvádzajú, že aj v strednej Európe. Vybudovaná je na hornom toku rieky Cirocha. Jej výstavbe muselo ustúpiť sedem obcí, pitnou vodou zásobuje veľké mestá a z jej brehov sa naskytá fotogenický pohľad na okolitú prírodu. Zaujímavé sú aj maličké obce Polonín, ktoré sa preslávili prítomnosťou drevených skvostov prevažne z 18. storočia. Obec Topoľa ponúka pohľad na Cerkvu svätého Michala archanjela i vojenský cintorín z roku 1915. V obci Uličské Krivé uvidíte drevený kostolík s barokovými detailmi a za návštevu určite stojí aj obec Ulič, kde sa nachádza miniskanzen drevených kostolíkov. Ulič ponúka aj oddychovo-náučnú zónu, viaceré pamätné tabule, tzv. Grófsku cestu. Národný park Poloniny s priľahlými okolím je úžasným miestom pre výlety, oddych, ale aj dobrodružstvo.