Respiračné a chrípkové ochorenia v našom kraji vzrástli, ale chorých je menej ako vlani

 

Výraznejší vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), či chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), zaznamenali v 37. kalendárnom týždni epidemiológovia v Banskobystrickom kraji. Podľa analýzy hlásení 59 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 44 percent a výskyt CHPO až deväťnásobne.

Percentuálne vyjadrenie vyzerá hrozivo, inak sa však javí situácia, ak porovnávame počet chorých v absolútnych číslach. Z tohto pohľadu výskyt ARO aj CHPO zodpovedá dlhoročným priemerom v tomto ročnom období. Dokonca v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je chorobnosť na ARO nižšia o 57 percent a na CHPO až takmer až o 99 percent.

Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých 1335 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť takmer 406 na 100-tisíc osôb. Počet chorých na chrípku je aktuálne 37, čo je chorobnosť 11,24 osôb na 100-tisíc osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval v uplynulom týždni žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia. Naďalej sa na etiológii (pôvode) ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia. Dôkazom toho môže byť aj nižší počet komplikácií zo zápalových ochorení horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, ako tomu býva v zimných a jarných mesiacoch. Tieto ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v ôsmich prípadoch, zápalmi stredného ucha v jedenástich prípadoch a len v deviatich prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej skupine seniorov, ekonomicky aktívneho obyvateľstva a žiakov základných škôl. V 37. kalendárnom týždni najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Zvolen, Rimavská Sobota, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Žiar nad Hronom a Banská Bystrica.