Najnáročnejšia bola generálka liaceho žeriavu

 

S Ing. Petrom Gernicom, vedúcim strojnej údržby oceliarne

Stredná oprava oceliarne bola naplánovaná od 10. do 21. augusta. Plánovaný termín ste splnili, v piatok, 21. augusta bola oprava ukončená. Podarilo sa vám naplniť aj všetky plánované úlohy?

– Termín sme splnili a môžem zhodnotiť, že okrem všetkých plánovaných, sa nám podarilo splniť aj úlohy, ktoré sme chceli realizovať až v iných odstávkach. Spomeniem napríklad betónovanie podlahy v bulerovom priestore pece EAF, výmenu prívodných potrubných rozvodov ostrekov elektród, ktorých výmena bola plánovaná len čiastočná, ale nakoniec sme vymenili celú trasu potrubia, montáž bezpečnostných podpier pod držiaky elektród pece, a iné.

Vyskytli sa aj situácie, s ktorými ste nerátali?

– Samozrejme, stane sa, že počas odstávky, kedy máme priestor na dôkladnejšie kontroly, nájdeme aj poškodenia, ktoré nie je možné kontrolovať počas výrobného procesu. V takom prípade musíme bezodkladne riešiť vzniknutý problém a zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadenia, a práve v zmienenom prípade sú neoceniteľné pracovné skúsenosti nášho kolektívu.

Ako hodnotíte celkovo priebeh tejto strednej opravy?

– Oprava prebiehala súbežne vo všetkých strediskách oceliarne. Najnáročnejšou akciou bola generálna oprava liaceho žeriavu č. 234, na ktorom bolo nepretržite dvadsaťštyri hodín denne opravované prepojenie priečnikov a ich zosilnenie. Na spomenutom strategickom liacom žeriave pracovalo niekoľko pracovných kolektívov súčasne. Okrem spomenutej generálnej opravy sme vymenili stredovú prevodovku pojazdu mosta, vykonali sme servis brzdového systému Svendborg a pracovníci elektroúdržby vymenili káblový nosič veľkej mačky 125 ton. Na sádzacom žeriave č. 269 sme vymenili vodiace valce na káblovom vozíku a na otočnom žeriave č. 237 sme vymenili prevodovku pojazdu mačky.

Demontované koleno odsávania pece EAF, príprava pred naváraním.Na peci EAF boli vymenené opotrebované časti, hlavne vodou chladené veko, závesné kladky na kolíske, vodiaci čap na navádzanie portálu. Uskutočnila sa komplexná revízia vykonaná na ramene č. 2, v hydraulikách pece EAF a LF sme v rámci plánovaných generálnych opráv vymenili hlavné čerpadlá na pozíciách č. 2 za nové typy čerpadiel, kde pod čerpadlá bolo nutné betónovanie novej podkladovej frémy. Na odprašovacej stanici EOP bola vymenená prepravná reťaz v reťazovom dopravníku a vymenený bol aj dopravný pás korčekového dopravníka.

Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) z väčších prác bolo vymenené poškodené potrubie zo sekundárnej komory, vymenili sme koľajnice odbavovania odpadu a napinák reťaze pod páliacim strojom GEGA, na chladníku boli vymenené opotrebované časti a bola prekontrolovaná prevodovka chodu chladníka.

Na liacom prúde č. 3 sme preventívne vymenili ťažno-rovnacie stolice. Zdemontované stolice následne zgenerálkujeme a pripravíme na ďalšiu periodickú výmenu počas strednej opravy, plánovanej v závere roka. V hydraulike ZPO sme vymenili hydraulickú kocku chladníka, skontrolovali sme všetky hydraulické agregáty, skontrolovali sme tesnosť spojov a povymieňali poškodené prvky. Medzi druhým a tretím prúdom v sekundárnej komore vymurovali pracovníci keramiky novú stenu.

Spomenul som len časť prác, ktoré sa uskutočnili a môžem zhodnotiť, že sa nám podarilo využiť dlhší časový priestor na opravy a preventívnu údržbu. Verím, že udržíme stav technických zariadení v dobrej kondícií a v spolupráci s výrobou a obslužnými prevádzkarňami zabezpečíme plynulý chod produkcie oceľových blokov.

Uskutočnia sa ešte v tomto roku plánované opravy v oceliarni?

– Tento rok je ešte naplánovaná pravidelná zimná stredná oprava v závere roka. Aj keď termín je ešte ďaleko, už zabezpečujeme náhradné dielce a kontrahujeme externé firmy, aby sme vedeli zabezpečiť plánované práce v tejto odstávke.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa na úspešne vykonaných opravách podieľali, a rád by som vyjadril úctu dlhoročnému kolegovi Ing. Jánovi Belkovi – majstrovi elektroúdržby oceliarne, poďakoval mu za spoluprácu a poprial zaslúžený oddych na dôchodku.