V čísle 6 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír SOTÁK

Vedenie spoločnosti neurobí ani jedno rozhodnutie, ktoré by bolo namierené proti zamestnancom

 

Vážení spolupracovníci,
dovoľte, aby som sa vám prihovoril v situácii, keď celá Európa bojuje so šírením koronavírusu COVID-19. Ubezpečujem vás, že vedenie ŽP a. s. už niekoľko týždňov vyvíja aktivity smerujúce k zabezpečeniu ochranných prostriedkov. Sami sa presviedčate, že sme ochranné prostriedky porozdeľovali a snažíme sa zabezpečiť ich ďalšie objemy. Opatrenia, ktoré sme prijali aj pri vydávaní stravy, prosím, chápte. Je pre vás lepšie, keď stravu dostanete v balíčkoch. Riziko šírenia vírusu pri výdaji varenej stravy je totiž veľmi vysoké a tomu musíme zabrániť.
Všetci veľmi dobre viete, že náš pracovný kolektív považujem za vysoko uvedomelý. Čo sa však týka tejto situácie, niektorí naši zamestnanci (a nie sú to len zamestnanci R kategórie, ale aj TH), podcenili istú skutočnosť. Pokiaľ cestovali za hranice Slovenska alebo mali rodinných príslušníkov vonku, ich povinnosťou bolo zostať v karanténe. V prípade zistenia tejto skutočnosti vedenie reagovalo veľmi striktne a týchto ľudí sme poslali domov.
V priebehu tohto týždňa sme zabezpečili ochranné prostriedky na čistenie hygienických zariadení, kľučiek, umývadiel a šatní. Verím, že budeme mať dostatok dezinfekčných prostriedkov, aby v každej prevádzkarni, v rámci upratovania, bola zabezpečená aj takáto ochrana, denne, a v každej pracovnej zmene.
Verím, že opatrenia vlády SR, ktoré prijala pod vedením premiéra Petra Pellegriniho s celým štábom, budú veľmi účinné, a na Slovensku sa nezopakuje situácia z Talianska či Španielska. Som presvedčený, že vývoj šírenia koronavírusu na Slovensku nebude mať podobný scenár.
Teší ma, že zdravotnícke zariadenia, vrátane NsP Brezno, n.o., sú vybavené na poskytnutie pomoci ľudom, ktorí sa stretli s týmto vírusom a verím, že na Slovensku nebudú z uvedeného dôvodu ľudia zomierať. Preto vás chcem poprosiť, aby ste dodržiavali hygienické predpisy, aby ste sa zdržiavali na pracovisku a nevytvárali skupinky, kde by mohlo dôjsť k prípadnému šíreniu vírusu. Skutočnosť, že v našom regióne zatiaľ nemáme vírus potvrdený, je veľmi potešujúca a viac ako dobrá.
Verím, že vďaka obmedzeniam z dôvodu nedostatku zamestnancov v čase, keď sa nám darí získavať zákazky na presné rúry, ale aj na valcované za tepla či kontinuálne odlievané oceľové bloky, keď môžeme vyrábať, nebudeme nútení odstaviť výrobu. Viete veľmi dobre, že v podstate my máme iba tie peniaze, ktoré si zarobíme. Ubezpečujem vás však, ak by došlo aj k takej situácii, vedenie spoločnosti určite neurobí ani jedno rozhodnutie, ktoré by bolo namierené proti zamestnancom. Som presvedčený, že aj „noví politici“ sa postavia k celému problému koronavírusu na Slovensku správnym smerom. Rozprávať o niečom a radiť je totiž podstatný rozdiel, ako niečo urobiť. Verím, že stará, ale aj nová vláda urobí všetko preto, aby čo najmenej našich občanov bolo zbytočným spôsobom nakazených týmto vírusom.