Deň otvorených dverí v našich školách

 

Logo SSOSH ŽP

Logo SG ŽP

Druhého februára sa opäť roztvorili brány našich škôl, aby privítali žiakov základných škôl, prejavujúcich záujem  o štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarní Podbrezová a v Súkromnom gymnáziu  Železiarní Podbrezová. Záujemcov z roka na rok pribúda. Pozvánku prijali žiaci zo sedemnástich základných škôl zo širokého okolia a na otvorenie ich prišlo okolo stovky. V priebehu dňa prichádzali  ďalší a oboznamovali sa s možnosťami, ktoré školy ponúkajú.

Deň otvorených dverí škôl ŽP a.s. objektívom I. Kardhordovej
Deň otvorených dverí škôl ŽP a.s. objektívom I. Kardhordovej
Deň otvorených dverí škôl ŽP a.s. objektívom I. Kardhordovej
Deň otvorených dverí škôl ŽP a.s. objektívom I. Kardhordovej