V čísle 25 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Napriek všetkým problémom ukončíme rok s kladným hospodárskym výsledkom

Vážení spolupracovníci,

ani sme sa nenazdali a prišli Vianoce, sviatky pokoja a rodiny. Pri tejto príležitosti by som chcel vám a vašim rodinám popriať veľa zdravia a osobnej pohody, aby ste si vianočné odmeny, ktoré máte vyplatené, užili.

Vážení spolupracovníci,

viete, že výnosy z roka 2022, ktorý bol pre nás z hľadiska tvorby zisku historicky najúspešnejší, sme veľmi starostlivo rozdelili a už vlani sme deklarovali, že i v tomto roku chceme zamestnancom vyplatiť vianočné odmeny.

Rok 2023 bol pre nás, v porovnaní s predchádzajúcim, ťažký. V prvom polroku bola zákazková náplň ešte v dostatočných objemoch, a tak aj vyzeral hospodársky výsledok. Sami však viete, ako sme fungovali v druhom polroku. Skúšali sme modely ako pracovať čo najefektívnejšie v oceliarni či valcovni bezšvíkových rúr. Bolo to spôsobené tým, že nám chýbala zákazková náplň.

Vážení spolupracovníci,

veľmi ma mrzí, ale nemôžem konštatovať, že ekonomická sila Európskej únie rastie. Ekonomika v únii ide viac-menej dole vodou. Najväčšie krajiny a ťahúni ekonomiky, ako Nemecko, Francúzsko či Taliansko majú svoje problémy a musia ich riešiť. Žiaľ, Brusel venuje veľmi málo pozornosti rozvoju ekonomiky, konkurencieschopnosti a tomu, čo by dávalo garanciu, že jednotlivé krajiny budú schopné udržať si ekonomický rast.

Situácia do budúcnosti nevyzerá o nič lepšie. Rok 2023 je poznačený vojnou na Ukrajine. Ako keby toho nebolo dosť, vznikol vážny konflikt v Izraeli. Oba tieto konflikty sa Slovenska, našťastie, priamo nedotýkajú. Ale vojna prináša utrpenie pre všetkých dotknutých ľudí.

Neviem odhadnúť, kedy dôjde k ukončeniu vojny na Ukrajine. Stačí len, aby sa dohodli najväčšie mocnosti – USA a Rusko. Európska únia, podľa mňa, venovala v tomto roku oveľa viac pozornosti vojne na Ukrajine ako rozvoju členských štátov.

Som za to, aby sme Ukrajine pomáhali v čom môžeme. Ale nesúhlasím aby bola Ukrajina, Izrael či Hamas na prvom mieste a Slovensko bolo druhé, tretie alebo štvrté.
Problém je, že sa musíme sami starať o seba. Získavame síce eurofondy, no tie bude potrebné vracať. Najistejšie peniaze sú tie, ktoré si zarobíme a rozumne využijeme.

Chvalabohu, máme za sebou voľby. Podľa môjho názoru dopadli najlepšie ako mohli. Osobne si neviem predstaviť, ako by riadili krajinu progresívni Slováci spolu s neziskovými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa nepodieľajú na tvorbe hodnôt a finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Navyše, nemajú prakticky žiadnu zodpovednosť za rozvoj krajiny. Reči mladých a neskúsených ľudí, ktoré sú vedené v médiách a televíznych debatách, nie sú ničím podložené. Preto jediné, čo pre našu spoločnosť platí a bude platiť je, aby sme sa starali o seba. Robili sme to a budeme robiť.

Vážení spolupracovníci,

aj napriek tomu, že tento rok bol poznačený nedostatkom zákazkovej náplne a inými problémami, napríklad okolo cien energií, skončíme ho s kladným hospodárskym výsledkom. Je to vďaka tomu, že fabrika je dobre nastavená. Naše dcérske spoločnosti pracujú veľmi dobre. Je to aj vďaka tomu, že všetci pracovníci – materskej alebo dcérskych spoločností, si svoju prácu odvádzajú starostlivo a svedomito.
Za toto je potrebné poďakovať a ja úprimne v menej svojom i v mene svojich kolegov ďakujem každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na napĺňaní úloh v roku 2023.

Vážení spolupracovníci,

prajem vám ešte raz príjemné prežitie vianočných sviatkov. Som presvedčený, že v rámci našich možností vám vianočné odmeny, ktoré ste dostali, k tomu napomôžu. Želám vám a vašim blízkym veľa zdravia a verím, že všetko, čo máte, si užijete čo najrozumnejšie. Teším sa na spoluprácu v budúcom roku. Železiarne Podbrezová sú dobre nastavené a v tomto budeme pokračovať.

Vianočný pozdrav od vedenia podbrezovských železiarní dôchodcov príjemne prekvapil a potešil. Foto: M. Gončár