V čísle 19 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Blahoželanie k jubileu aj od Technickej univerzity v Košiciach

 

180. výročie podbrezovských železiarní - blahoželanie od Technickej univerzity v Košiciach

 

Rok 180. výročia existencie podbrezovských železiarní mal byť príležitosťou na veľkú slávu. Namiesto toho však aj pre našu spoločnosť nastalo veľmi náročné obdobie. Vedenie vynakladá veľké úsilie, aby volilo správnu stratégiu na jeho preklenutie a zároveň udržalo zamestnanie svojim ľuďom. Oslavy sa síce nekonajú, ale železiarne si vďaka svojmu postaveniu vybudovali pozíciu úspešnej firmy, ktorá má veľa priaznivcov. Denne prichádzajú blahoprajné listy k jubileu.

Vedenie spoločnosti zľava: Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s., Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka, Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ, Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Vladimír Soták, ml. člen predstavenstva a obchodný riaditeľ, Ing. Miloš Dekrét, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a Ing. Milan Srnka, PhD., člen predstavenstva a technický riaditeľ, prijali v týchto dňoch blahoželanie k jubileu aj od Technickej univerzity, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie v Košiciach.